Enquestats sobre la relació laboral amb mútues i asseguradores, els col·legiats destaquen ràtios de pacients per hora elevades i la necessitat d’apujar tarifes

Publicada el 02/05/2019

Ja tenim els resultats pel que fa als col·legiats i les col·legiades de Catalunya. Fa quasi dos mesos que us vam presentar, animant-vos a participar-hi, dues enquestes endegades respectivament pel Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF) i pel Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCYL), amb l’objectiu de valorar la relació professional dels fisioterapeutes amb les mútues laborals i les companyies asseguradores.

A dia d’avui, des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya estem ja en disposició no només d’agrair-vos la vostra participació sinó també de compartir amb vosaltres resultats i conclusions.

L’enquesta del CGCF

L’Enquesta Mútues d’Accidents de Treball i Fisioteràpia va pensar-la la Comissió de Fisioteràpia Laboral i Asseguradores del CGCF, de la qual en formen part els membres de la Junta de Govern Daniel Freixes i Ismael Martí. Es tractava de conèixer el funcionament de les unitats de Fisioteràpia de les mútues o dels centres concertats que hi treballen.

L’objectiu: aconseguir un espai on els fisioterapeutes puguin desenvolupar plenament les seves competències professionals i que això repercuteixi en un benefici al sistema sociosanitari.

Dels resultats, en destaca que el 61% són empleats de centres on s’hi deriven pacients de mútua laboral i que, en un 73% dels casos, la ràtio aproximada de pacients per hora és de 4 o 5. Un 44% de les vegades és el metge laboral qui decideix la derivació (un 3%, el fisioterapeuta) i també és el mateix metge laboral qui decideix, en la meitat dels casos, la durada del tractament i l’alta.

Queda palès també que es fan sessions clíniques amb metges per a la presa de decisions en què hi participen un 53% dels enquestats. En un 83% dels casos, l’assistència als pacients és diària.

Els pacients quirúrgics que són derivats a Fisioteràpia en fase preoperatòria són el 80% dels casos. El fisioterapeuta participa en activitats de promoció de la salut només en el 40% dels casos. I un 34% redacta històries clíniques, un cop per setmana.

Massa càrrega de treball i sou baix

Els comentaris destaquen que la ràtio de pacients per hora és massa elevada i que el sou mig del sector continua sent baix. També són diverses les veus que protesten perquè des de l’any 2010 han patit una reducció salarial del 5%, que encara no han recuperat.

Hi ha excepcions. Comentaris en la línia que són bons tant l’ambient com la càrrega de treball, així com fisioterapeutes orgullosos del centre on treballen i on poden desenvolupar bé la seva feina. També hi ha qui destaca el fet positiu de tenir un metge rehabilitador a mà amb qui poder parlar de tractaments, i que no tot sigui “fer màquines”.

Així mateix, només en un 41% dels casos és la mútua qui facilita la formació necessària per poder realitzar un bon abordatge i un bon tractament de Fisioteràpia, que inclogui diagnòstic mèdic, història clínica, proves complementàries i d’imatge.

Pel que fa a la informació clínica disponible, un 88% afirmen que tota la informació que reben és la que els transmet el pacient i que, durant el tractament, només en un 27% dels casos hi ha comunicació amb la mútua laboral.

Prioritària una revisió de tarifes

Una altra realitat destacada és el fet que més de la meitat dels enquestats, un 53%, afirma que tracten tres o més pacients de mútua d’accidents al mateix temps. Un 100% considera prioritària una revisió de les tarifes per sessió que paguen les mútues d’accidents.

En aquest sentit hi ha comentaris com ara que “algunes mútues exigeixen coses desproporcionades tenint en compte el que paguen”, que s’han de millorar les condicions i que el fisioterapeuta continua “infravalorat”. “Paguen tan poc —resumeix un altre—, que és necessari atendre molts pacients a la vegada”.

L’enquesta del CPFCYL

Per la seva banda, l’enquesta del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCYL) anava dirigida als fisioterapeutes que treballen al sector privat (empreses, autònoms i/o treballadors per compte propi) i pretenia fer un estudi estadístic sobre les companyies asseguradores.

Dels resultats se’n deriva que el 59% dels enquestats treballen amb més de cinc companyies asseguradores i que en el 57% dels casos tracten diversos pacients alhora en una mateixa sessió. Un 92% facturen a les asseguradores per sessió.

Hi ha unanimitat en que és urgent revisar tarifes, tant per sessió com per tractament: ho pensen un 100% dels enquestats. Un 97% deixaria de treballar per a una asseguradora en funció del preu que pagui.

Com es podria millorar la situació?

Davant la pregunta oberta de “Com creus que es podria millorar aquesta situació?”, la majoria dels enquestats contesta en la línia que cal establir uns preus mínims, apujar els preus per sessió i fer que es valori més la figura del fisioterapeuta.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×