Presentación

La figura de les comissions sorgeix com a conseqüència de la integració de la Fisioteràpia en diversos àmbits professionals. Aquests nous camps d’actuació requereixen una major especialització i estructuració de les eines emprades, les quals han d’adaptar-se al creixement experimentat per la Fisioteràpia en els últims anys.

La missió de les comissions és unificar i homogeneïtzar els criteris propis d’actuació de cadascuna de les disciplines a què es dediquin, i a l’actualització formativa i legislativa de les seves competències professionals. La comissió esdevé, doncs, un punt de referència i d’intercanvi d’informació per a qualsevol persona interessada en el seu àmbit específic.

Una comissió pot ser creada per iniciativa del Col·legi o per iniciativa dels propis col·legiats, i estarà orientada a donar un tractament més especialitzat a aspectes d’interès, tant per a la Fisioteràpia com per als fisioterapeutes.

Per tant, el paper de les comissions és bàsic per al creixement i la consolidació de la nostra professió, atès que seran les encarregades de vetllar pel correcte desenvolupament de les diferents disciplines que la integren, així com d’esdevenir un punt de referència per als col·legiats.

Documentos

Resolució 004/2016 de 4 de juliol, de Reglament de les Comissions Col·legials.

Resolucions no disponibles

Sol·licitud incorporació Comissions

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×