Calendario

Calendario: 11 de abril de 2024

Horario: Jueves de 16:00h a 20:00h

Duración: 4,00 horas

Información general

Organiza: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Dirigido a: Fisioterapeutes col·legiats que vulguin renovar l’acreditació abans dels tres anys naturals que estipula la normativa des de la darrera formació realitzada (bàsica o continuada).

Precio: 45,00€

Modo: Presencial

En la nostra societat, d’entre les situacions imprevistes que comporten riscos vitals i requereixen, per tant, una resposta d’emergència destaquen, per la seva incidència, les associades a les cardiopaties coronàries. Dins de les arítmies cardíaques mortals, les fibril·lacions ventriculars i les taquicàrdies ventriculars sense pols tenen com a tractament específic l’anomenada desfibril·lació elèctrica, consistent, segons estableix la comunitat científica, en l’aplicació d’una descàrrega elèctrica al pit del pacient.

La supervivència de les persones afectades per aquestes patologies depèn, en bona mesura, d’un diagnòstic ràpid i d’un tractament immediat que sovint no pot esperar fins a l’arribada de professionals sanitaris o l’accés a un centre o servei assistencial. L’actuació davant d’una situació d’aturada cardiorespiratòria ha de formar part d’una acció integral que permeti assistir el malalt o la malalta en el menor temps possible i que garanteixi la continuïtat assistencial i el control mèdic sobre la persona afectada.La primera persona actuant, que és qui té el contacte inicial amb el o la pacient, ha d’identificar l’aturada cardiorespiratòria, alertar els serveis d’emergència i iniciar les maniobres de suport vital.

Els fisioterapeutes, com a professionals de l‘àmbit sanitari i esportiu, han d’estar formats per tal de ser els primers interventors en una situació d’emergència i estar reconeguts legalment (Decret 151/2012) per poder actuar.

Per tal de fer possible l’atenció immediata d’una aturada cardiorespiratòria, les recomanacions que ha elaborat la comunitat científica internacional -encapçalada per l’European Resuscitation Council i per ’American Heart Association- promouen la formació en l’ús dels aparells desfibril·ladors externs automàtics i la seva implantació en espais on es produeixen grans concentracions de persones: centres esportius, escolars, locals d’espectacles, transports públics, aeroports, estacions i instal·lacions de caire divers.

Programa

Bloc 1. Suport Vital Bàsic
• Causes de l’aturada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Serveis mèdics d’emergència.
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
- Suport Vital Bàsic instrumentalitzat de la via aèria.
- Simulació de pràctica integrada.

Bloc 2. Utilització del  DEA
• Mort sobtada (aturada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador extern automàtic: funcionament i manteniment.
• Algoritme de l’European Resuscitation Council per al desfibril·lador extern automàtic.
• Recollida de dades d’un desfibril·lador extern automàtic.
• Problemes ètics.
• Simulació de pràctica integrada.

Bloc 3. Avaluació

Lugar de realización

Seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×