Període d'esmenes. Fase documental

D'acord amb el que preveu la convocatòria 2021 d'ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya informem del llistat provisional de sol·licituds admeses en la fase documental.

Segons el previst a la convocatòria s'obre un termini d'esmenes només en cas d’incorrecció en l’estat del 14 al 18 d'octubre de 2021.

Per a qualsevol consulta o aclariment podeu contactar amb el Departament Professional del Col·legi, per telèfon al 93 207 50 29 o per correu electrònic a recerca@fisioterapeutes.cat

 

Llistat d'ajuts correctes i incorrectes

 

Codis errades

  1. No compleix els requisits establerts a la Resolució 002/2021, articles 2.1 i 2.2
  2. Manquen currículums del l’equip investigadors establerts a la Resolució 002/2021, article 4.2, apartat 4)
  3. Manca el document de justificació de l’ajut tal com estableix la Resolució 002/2021, article 4.2, apartat 3
  4. El sol·licitant ha superat el nombre d’ajuts establerts a la Resolució 002/2021, article 2.4
  5. Sol·licitud enviada fora de termini

 

* Manca informe CEIC. Segons la per la Resolució 002/2021, S’haurà de presentar necessàriament l’informe favorable del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) o del Comitè d’Ètica de Recerca (CER) abans de 6 mesos des de la data d’acceptació de l’ajut. No es podrà rebre cap ajut sense tenir l’esmentat informe favorable.

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×