La Junta del Col·legi de Fisioterapeutes es reuneix amb la Consellera del Departament d'Acció Social i Ciutadania

Publicada el 21/12/2007

El passat dimarts 18 de desembre el Degà del Col·legi, Sr. Francesc Escarmís, el Vicedegà, Sr. Manel Domingo i el Coordinador de la Comissió de Geriatria, Sr. Gabriel Liesa, van mantenir una reunió amb la Consellera del Departament de'Acció Social i Ciutadania, la Sra. Carme Capdevila.

L'ambient de la reunió va ser distès i d'entesa mútua des del primer moment, fent palesa una bona sintonia entre ambdues Institucions.

Amb aquest punt de partida els representants del Col·legi van posar sobre la taula la necessitat de remarcar la tasca dels fisioterapeutes en l'àmbit de l'Atenció a Persones en situació de Dependència i la rellevància de la nostra professió com a promotors/res de l'Autonomia Personal.

Dins aquesta línia el Col·legi va proposar al Departament, endegar polítiques relatives a fomentar el rol del fisioterapeuta en aspectes relatius a la Promoció de l'Autonomia Personal i la inclusió del Col·legi com assessor de la formació dels cuidadors no professionals de les persones en situació de Dependència.

A més els representants del Col·legi van sol·licitar la inclusió del Col·legi al desenvolupament de la Cartera de Serveis de la nova Llei de Serveis Socials i la potenciació del rol preventiu de fisioterapeuta dins aquests serveis i als Centres de Dia.

El Departament, per la seva banda i davant aquestes propostes, es compromet, a mantenir un contacte fluid amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya com a òrgan consultiu de les noves polítiques endegades a través de la direcció de l'ICAAS, responsable de la creació de la Cartera de Serveis.

Amb aquest acord el Col·legi inicia una nova via de relació institucional amb el Departament que dóna ocupació directa o indirectament a gairebé un 20% de la nostra professió.

Departament de Comunicació
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×