Nou atac a les competències professionals de la Fisioteràpia

Publicada el 20/06/2007

De nou la Fisioteràpia es veu afectada i atacada en quan a les competències pròpies de la professió. Recentment ha estat aprovada una modificació en els continguts formatius i les competències dels Metges Especialistes en Medicina Física i Rehabilitació. Aquestes modificacions podrien envair les nostres competències de manera molt greu.

Alhora, hem tingut coneixement que el Ministerio de Educación y Ciencia – a través de l'INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones) - està realitzant moviments per tal de regular la figura del Quiromassatgista, dotant-lo de competències molt superiors a les que el Decret de Teràpies Naturals de Catalunya ha regulat.

Davant d'aquest fet el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España és l'organisme responsable que ha d'endegar les accions necessàries per afrontar aquesta situació a nivell Ministerial, i en aquest sentit ja ha posat en marxa totes les accions legals oportunes, amb el suport de tots els Col·legis de Fisioterapeutes de l'Estat.

D'altra banda us informem que el Col·legi ha iniciat els tràmits pertinents per aconseguir informació complementària al respecte, que posarem a la vostra disposició i coneixement properament, i ha expressat als organismes estatals la seva absoluta disconformitat amb aquest nou atac i agressió cap a la nostra professió i a nosaltres com a professionals.

Podeu descarregar el Programa Formatiu de l'Especialitat de Medicina Física i Rehabilitació publicat al BOE núm 110 del 8 de maig de 2007 i accedir a l'enllaç de la plana web de INCUAL, http://iceextranet.mec.es/iceextranet/accesoExtranetAction.do, per a ampliar la vostra informació.

  • ORDEN SCO/1261/2007, de 13 de abril, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación.

Departament de Comunicació
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×