Serveis mínims per a la vaga del sector de geriatria

Publicada el 08/04/2008

Com us vàrem informar el passat 3 d'abril, el sindicat UGT va convocar una vaga de caràcter indefinit a partir del 7 d'abril de 2008 que afecta directament els treballadors i treballadores del sector de residències geriàtriques, centres de dia, teleassitència i ajuda domiciliària.

Atès que les persones afectades per aquesta vaga són un sector de la població dependent i que necessita una protecció especial, cal vetllar pel manteniment dels serveis mínims imprescindibles dins d'aquesta àrea.

Així, en el cas de les residències geriàtriques, el servei serà l'habitual d'un dia festiu; els centres de dia tindran un funcionament normal de menjador i d'un 50% per a la resta de serveis; l'ajuda a domicili mantindrà els serveis urgents, necessaris i inajornables; i en el cas de la teleassistència, el servei de teleoperadors i el personal assistencial es mantindrà per tal de cobrir totes les urgències que es puguin produir durant els dies de vaga.

El personal necessari per a l'aplicació efectiva d'aquests serveis mínims el determinarà la pròpia empresa, i la interrupció o alteració d'aquests serveis serà considerat il·legal als efectes de l'article 16.1 del Reial Decret de Llei 17/1977 de 4 de març, en relació amb l'article 54 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març de l'Estatut dels treballadors.

Departament de Comunicació
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×