Nou marc legal de les Societats Professionals

Publicada el 29/05/2007

Us informem que el proper dia 16 de juny entrarà en vigor la Llei de Societats Professionals (Llei 2/2007, de 15 de març, text que teniu a la vostra disposició a la web del Col·legi, l'apartat de "Legislació vigent":

La Llei de societats professionals considera activitat professional aquella que requereix pel seu exercici titulació universitària oficial i inscripció en el corresponent Col·legi Professional. Així, tota societat que tingui per objecte social l'exercici en comú d'una activitat professional (o vàries, doncs es permeten les societats multidisciplinàries sempre i quan siguin activitats professionals no incompatibles) necessàriament i de manera obligatòria s'ha de constituir com a Societat Professional, restant obligada a complir amb els requisits previstos en aquesta nova Llei. L'exercici col·lectiu de l'activitat professional, sense constituir-se en societat, no eximeix de l'obligació ni de la responsabilitat que d'aquesta se'n derivi. La Llei fixa la presumpció que hi ha exercici en comú quan es desenvolupi públicament sota una denominació comuna o col·lectiva, o s'emetin factures, minutes, rebuts sota aquesta denominació. La rigorosa sanció prevista per la norma, en cas de no adaptar-se a les exigències normatives, és la implacable dissolució de la societat, o l'impediment per a la seva constitució. El temps d'adaptació és d'un any des de l'entrada en vigor, el que porta com a data límit el 16 de juny de 2008.

Per a informar adequadament d'aquesta Llei i de les obligacions que comporta i l'assessorament als col·legiats que puguin estar afectats, el Col·legi està preparant un cicle de Xerrades, de les que properament us informaren.

Esta web utiliza 'cookies' para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al seguir navegando aceptas nuestra política de cookies.×