En compliment amb allò que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals:

 

Propietat de la pàgina web

Titular: COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

CIF: Q5856237B

LLEI 7/1990, de creació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, publicada al DOGC 1277 del 6 d'abril de 1990

Telèfon: 93 207 50 29

Adreça: C/ Segle XX, num. 78, 08032, Barcelona

Lloc web: www.fisioterapeutes.cat

Contacte: cfc@fisioterapeutes.cat

DPD: dpd@fisioterapeutes.cat

 

Objecte de la web

Titular

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en endavant “CFC”, com a titular i responsable del present lloc web, posa a disposició dels usuaris, especialment de tots els col·legiats del “CFC”, el present document per donar compliment a les obligacions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

 

Objecte

La pàgina web fisioterapeutes.cat té com a objecte facilitar al públic en general i als/les col·legiats/ades el coneixement de les activitats i serveis que ofereix “CFC”.

 

El “CFC” es una organització de serveis i de suport professional dirigit a satisfer i cobrir les necessitats del col·lectiu mitjançant la informació, la recerca, la formació, l’orientació i l’assessorament al col·legiat, al mateix temps que protegeix i defensa la professió de la Fisioteràpia davant de qualsevol fet que la pugui afectar. Tota persona que accedeixi a la web del “CFC”, com a usuari, haurà de llegir l'avís legal, així com la política de privacitat i la política de cookies, fet que implicarà que com a usuari de la pàgina web accepta totes i cadascuna de les disposicions incloses als textos legals.

 

Continguts

Amb l'objectiu de mantenir actualitzada la informació publicada a la web fisioterapeutes.cat, els continguts d'aquesta podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per tant sempre que entri a la pàgina web haurà de llegir atentament el present text legal. El “CFC” es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la configuració i presentació d'aquesta, sent suficients la publicació al lloc web.

 

Acceptació

L'ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

 

Accés a la pàgina web del “CFC”

Com s’ha detallat anteriorment, l'accés a la web fisioterapeutes.cat és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar i conèixer l'avís legal, la política de cookies i la política de privacitat.

 

Accés gratuït

L’accés a la pàgina web per als usuaris té caràcter gratuït, llevat que es refereixi al cost de la connexió a Internet subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractat pel vostre compte.

 

Accés exclusiu per a col·legiats

Hi ha una zona d'accés exclusiu per a col·legiats: l'accés a determinats serveis és exclusiu per a col·legiats o personal del “CFC”, per als quals és necessari el registre previ i l'acceptació del present Avís Legal.

 

Condicions generals d'ús

La utilització de la pàgina web del “CFC” per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari. L'usuari es compromet a fer-ne un ús conforme al present Avís Legal i a no utilitzar la informació, activitats i serveis que el “CFC” posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis.

 

Continguts

Els continguts de la pàgina web del “CFC” són posats a disposició de l'usuari i del col·legiat com a informació pròpia i de tercers, per la qual cosa el “CFC” posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè aquests continguts siguin sempre exactes i actualitzats.

 

Serveis interactius

En quant a l'ús dels serveis interactius que permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari o col·legiat a través de la pàgina web del “CFC” serà conforme a la llei i aquest avís legal.

 

Informació veraç

L'usuari o col·legiat haurà de facilitar informació veraç, per això l'usuari garantirà sempre l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada actualitzada.

 

Usuaris menors d’edat

Els usuaris menors han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, per a l'ús dels serveis. La responsabilitat en la determinació dels continguts als què accedeix un menor és responsabilitat dels pares, tutors o representants legals. Per evitar l'accés a contingut no apropiat per Internet es recomana utilitzar programes o filtres que limitin el contingut disponible.

 

Ús correcte de la pàgina web

L'usuari es compromet a la correcta utilització de la web i utilitats que se li proporcionin d’acord amb la llei, el present Avís Legal i les instruccions i avisos que se li comuniquin. L'usuari s'obliga a l'ús exclusiu del web i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de “CFC”, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

 

Propietat intel·lectual, industrial

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, fotografies, icones, gràfics, imatges, codi font, logotips, marques i altres signes distintius que apareixen a la mateixa, són propietat intel·lectual del “CFC” o en el seu cas de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. L’usuari no podrà utilitzar la marca gràfica o qualsevol altre signe distintiu del “CFC” dins de la seva pàgina web excepte en els casos expressament autoritzats pel “CFC”. Aquestes autoritzacions es demanaran per escrit al “CFC”. Per tot això, l'usuari que accedeixi a la pàgina web haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web titularitat del “CFC” o de tercers.

 

La reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereix l'autorització escrita prèvia per part del “CFC”. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del “CFC” serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular.

 

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual no implicant el seu sol esment o aparició a la web l'existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos com tampoc patrocini o recomanació.

 

Enllaços de tercers a la pàgina del “CFC”

Si un usuari vol introduir un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web del “CFC” haurà d'obtenir autorització del “CFC”.

 

El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que al nostre lloc web es poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular de la pàgina web: cfc@fisioterapeutes.cat.

 

Publicitat

A la pàgina del “CFC” s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats, per la qual cosa els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material inclòs a la pàgina web del “CFC” compleix amb la normativa que en cada cas pugui ser d’aplicació. El “CFC” no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que pugui contenir el material inclòs per anunciants o patrocinadors.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que el “CFC” pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per aquest Avís Legal.

 

Protecció de dades

Per a aquells casos que es recaptin, tractin o emmagatzemin dades personals es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada a la pàgina web i que pot consultar al peu d’aquesta mateixa.

 

Política de cookies

Al text legal de la política de cookies es troba detallat l'ús de les cookies i pot consultarlo al peu d’aquesta pàgina web.

 

Accés a la pàgina web

El “CFC” no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'usuari a conseqüència de fallides a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

 

Qualitat del servei i dels continguts

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. En cas que l'usuari consideri que hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, cal que us poseu en contacte amb el titular del lloc web.

 

Tant l'accés a aquesta web, com l'ús que es pugui fer de la informació continguda als mateixos, és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

 

El “CFC” intentarà garantir sempre el correcte funcionament de la pàgina web les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, encara que no es pot descartar la possibilitat que hi hagi determinades causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o qualsevol altra circumstància semblant que facin impossible l’accés a la pàgina web. Per tot això, el “CFC” no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se a conseqüència de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts. El “CFC” no es fa responsable de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts, de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal, o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del lloc web.

 

El “CFC” es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. En resum, el “CFC” en cap cas no es responsabilitza de les conseqüències d'eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web.

 

En compliment d’allò que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborant de forma activa en la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

 

Enllaços

Els enllaços continguts al nostre lloc web poden adreçar a continguts web de tercers. En aquests casos el “CFC” actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002 i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a les pàgines web de tercers en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

 

L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al “CFC”, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular el “CFC” no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs. En cas que l'usuari o col·legiat consideri que existeix un enllaç amb contingut il·lícit podrà comunicar-ho al “CFC” a cfc@fisioterapeutes.cat sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

El titular del lloc web tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se’n de l'accés o ús d'aquesta.

 

L'establiment de l'enllaç amb una altra pàgina web no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de “CFC”. 

 

“CFC” no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç amb una altra pàgina web pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se’n de l'accés a la pàgina de l'enllaç.

 

Llei Aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la web del “CFC”, serà la llei espanyola.

 

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir de l'accés a la pàgina web, l'usuari i el “CFC” en els casos en què la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre's a un fur, acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre..

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×