Per tal d'anul·lar la inscripció a una activitat formativa del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya cal que omplis i enviïs el formulari que trobaràs a continuació.

  • Per seminaris i conferències: cal enviar la sol·licitud amb una antelació mínim de 48 hores a la data d'inici de l'activitat.

  • Per jornades: cal enviar la sol·licitud amb una antelació mínim de 7 dies a la data d'inici de l'activitat. Si la sol·licitud es realitza amb posterioritat a aquest 7 dies, no es tindrà dret a cap mena de devolució.

  • Per cursos: si la sol·licitud de devolució es realitza amb una antelació mínima de 15 dies a la data d’inici del curs es retornarà el 90% de l’import abonat. Si la sol·licitud es realitza amb posterioritat a aquest 15 dies, no es tindrà dret a cap mena de devolució.

De conformitat amb el que estableix el Reglament 679/2016, us informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i formen part d’un tractament amb informació de caràcter personal i audiovisual, necessari per a la prestació dels nostres serveis, sota la responsabilitat del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb domicili al carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona, amb la finalitat d’administrar la documentació del Col·legi en l’àmbit de la Institució, les seves àrees, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió de les dades de què disposa als estaments oficials públics i privats oportuns per a l’acompliment de les seves atribucions. Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals mitjançant un escrit dirigit a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×