Missió, visió i valors

L’Associació Intercol•legial de Col•legis Professionals de Catalunya té com a finalitats reforçar la presència social dels col•legis professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col•lectiu transversalment, d’acord amb els principis i valors següents:

Defensar la validesa del model actual de col•legis professionals:

• Garantia de la Deontologia, les bones pràctiques, la salvaguarda de l’interès públic i la millor prestació de serveis als usuaris i consumidors.
• Divulgació de la funció social dels col•legis professionals davant la societat i les administracions públiques.
• Foment de la modernització dels col•legis com a centres de serveis als col•legiats, amb especial atenció a la formació continuada i al foment de l’excel•lència professional i de la internacionalització.
• Representació i defensa dels professionals col•legiats.

Crear espais de trobada:

• Intercanvi d’informació.
• Posada en comú d’experiències.
• Potenciació de sinèrgies.
• Impuls a projectes d’interès comú.

Organitzar la col•laboració:

• Estructura mínima i flexible.
• Compromisos voluntaris.
• Interacció sectorial i transversal.
• Distribució d’àrees de responsabilitat.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×