Coordinador:

 • Col.8928 Cristina Rivera Rubio

Membres:

 • Col.1879 Joaquin Hernandez Espinosa
 • Col.3172 Kilian Lansaque Alvarez
 • Col. 4686 Marta Alcañiz Azcón
 • Col.5657 Esther Masjuan Galbany
 • Col. 6648 Juan Antonio Millaruelo Blasi
 • Col.6908 Víctor Vizuete Gala
 • Col.7896 Ana Mª Díaz Parres
 • Col.10909 Mireia Solà Madurell
Presentació

L'envelliment de la població és, sense dubte, un dels majors reptes socials per als propers anys.

L'augment de l'esperança de vida i la necessitat primordial d'anar acompanyada d'una bona qualitat, fa que el fisioterapeuta sigui una figura essencial per al benestar d'aquest col·lectiu.

     El fisioterapeuta és una peça clau en el tractament:

 • Preventiu: les caigudes, per exemple.
 • Rehabilitador: en patologies funcionals agudes (fractures, hemiplegies) i alteracions funcionals derivades de patologies clíniques (infeccions respiratòries, d'orina, etc.).
 • Manteniment de funcions i control del dolor: en malalties musculoesquelètiques (artrosis, miàlgies), patologies neurocognitives (demències, Parkinson), etc.
 • Pal·liatiu.

     Els objectius de la Fisioteràpia en geriatria són:

 • Promoure la salut i prevenir la discapacitat i la institucionalització.
 • Atendre en una fase aguda, crònica i pal·liativa de la malaltia.
 • Rehabilitar per aconseguir un bon nivell d'autonomia.
 • Oferir benestar, confort i major qualitat de vida a les persones sanes, dependents i pal·liatives.
 • Cuidar, acompanyar i/o tractar en el procés patològic.

El fisioterapeuta en geriatria ofereix serveis en diferents entitats: hospitals, centres de dia, residències, domicilis, associacions, etc. i abasta àrees tan diverses com la traumatologia, neurologia, reumatologia, cardiorespiratori, urogenital, etc.

       Les nostres funcions poden ser:

 • Assistencial: avaluar i reavaluar el pacient (escales de valoració), tractament, etc.
 • Administratives: planificar i organitzar el pla d'objectiu i d'actuació terapèutica, elaboració d'informes de curs evolutiu, d'alta o d'història de Fisioteràpia, creació de protocols d'actuació, realitzar memòries anuals del servei, etc.
 • Docents: informar, assessorar i ensenyar.

      Els objectius i prioritats de la Comissió de Geriatria del CFC són:

 • Assessorar els col·legiats que treballin dins d'aquest àmbit d'actuació.
 • Divulgar de les competències del fisioterapeuta en geriatria.
 • Potenciar la formació en geriatria, promovent xerrades, jornades, cursos, creació de manuals i protocols, etc.
 • Mantenir contactes i crear vincles amb la resta de professionals de la salut i entitats relacionades amb la geriatria.
 • Divulgació de la nostra tasca a la resta de la població.

Restem a la vostra disposició.

 

Formació
Actualment no hi ha activitats programades.
Activitats lúdiques
Actualment no hi ha activitats lúdiques programades.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×