Qualitat i medi ambient - Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La missió del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és ser una organització de serveis i de suport professional dirigit a satisfer i cobrir les necessitats del col·lectiu mitjançant la informació, la recerca, la formació, l’orientació i l’assessorament al col·legiat, al mateix temps que protegeix i defensa la professió de la Fisioteràpia davant de qualsevol fet que la pugui afectar. Per altre banda, promou i manté un compromís ferm de servei i atenció de la Fisioteràpia i els/les fisioterapeutes cap al ciutadà.

La visió consisteix en una projecció, una imatge de futur de l’entitat a llarg termini. En aquest cas, el CFC vol ser el col·legi professional capdavanter a l’estat espanyol, reconegut per la qualitat dels seus procediments i atenció vers als seus col·legiats i a la societat en general. També vol ser un referent, una font de consulta, de col·laboració i de suport per a les administracions generals i locals, així com cap a la població, adaptant les seves actuacions a les realitats socials existents. Al mateix temps, el CFC vol tenir un pes en les decisions legals que comporti qualsevol acció cap a la Fisioteràpia i/o fisioterapeutes.

La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya assumeix el compromís de treballar amb la implicació total de tots els treballadors del Col·legi, creant un bloc unitari amb la mateixa finalitat i els mateixos objectius orientats cap al col·legiat i la professió.

Des d’aquest punt de vista, aquesta política comporta:

 1. Ser una organització que es preocupa i lluita per la millora de la Fisioteràpia i la seva imatge.
 2. Vetllar per les expectatives i les necessitats que les parts interessades posen en la organització.
 3. Ser una organització que vetlla pels serveis dirigits cap als col·legiats, a través de la professionalització i sensibilització dels seus empleats, augmentant el seu grau d’implicació i compromís amb el Col·legi.
 4. Ser una organització que aposta per la millora contínua a través del Sistema de Gestió Integral (SGI) i de les seves eines amb la finalitat de millorar el rendiment dels processos de qualitat i medi ambient.
 5. Ser una organització que busca l’augment del grau de satisfacció dels seus clients (col·legiats) i estudia les seves expectatives.
 6. Ser una organització que compleix els requisits establerts per la llei i aquells que puguin sorgir pel compromís del SGI.
 7. Ser una organització que es compromet a minimitzar el impacte mediambiental que produeix la seva activitat.
 8. Ser una organització que protegeix el medi ambient, fa un ús sostenible dels recursos i incideix en la prevenció de la contaminació i té un compromís de millora de l’acompliment ambiental.

Aquesta política està impulsada per la Junta Govern amb el compromís de tots els departaments de complir amb els requisits del Sistema de Gestió Integral.

Totes les accions que es realitzen per assolir els criteris del Sistema de Gestió Integrat estan marcades pels següents valors i la següent filosofia:

 • Eficiència i eficàcia per tal d’assegurar la satisfacció del col·legiat.
 • Millora contínua de Qualitat i Medi Ambient.
 • Treball en equip, assegurant el bon ambient laboral.
 • Formació continuada del personal.
 • Transparència i comportament ètic en tots els departaments del Col·legi.

Aquesta política de Qualitat i Medi Ambient es plasma en un anàlisi de riscos i oportunitats, que són revisats cada any i que estan vinculats a les directrius marcades per la política de la Junta de Govern del Col·legi.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×