Què són?

La Junta de Govern del Col·legi pot decidir, per iniciativa pròpia o per la d'un nombre de col·legiats mai inferior a 5, la constitució de grups de treball amb la finalitat de donar un tractament més científic o tècnic a aspectes rellevants o d'interès per a la Fisioteràpia o els fisioterapeutes. Els grups de treball es constituiran amb una finalitat concreta i delimitada en el temps.

Què fan?

Els grups de treball desplegaran la seva activitat en relació a l'àmbit d'actuació que en constitueixi el motiu, segons consti en la seva denominació específica i, en aquest sentit, les seves finalitats seran:

  • Constituir un fòrum de tractament i discussió dels aspectes que incideixin en l'àmbit d'actuació respectiu.
  • Promoure, seguir i desplegar, prèvia aprovació de la Junta, les activitats relacionades amb l'àmbit del grup de treball.
  • Proposar estratègies i programes d'actuació per a la seva aprovació de la Junta de Govern.
  • A demanda de la Junta de Govern, constituir-se en interlocutors en nom del Col·legi davant les entitats i/o organismes relacionats amb el seu àmbit d'actuació que puguin incidir en l'objectiu específic.
  • Elaborar guies de pràctica clínica de Fisioteràpia.
  • Realitzar aquelles tasques sol·licitades per la Junta de Govern.
  • Participar en les activitats, jornades i altres esdeveniments que realitzi el Col·legi.
  • Col·laborar amb el Departament Professional del Col·legi en temes competencials de la seva àrea.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×