Coordinadora:

 • Col. 12434 Mirari Ochandorena Acha

Sotscoordinador:

 • Col. 14623 Fabio Chiner Oms

Membres:

 • Col. 10881 Tanit Miró de Ferrer
 • Col. 10898 Jorge Juan Cazorla González
 • Col. 13013 Ariadna Clotet Sole
 • Col. 14644 Anna Corral Parcet
Presentació

La fisioteràpia pediàtrica és la professió que aborda les afectacions motores en la infància, tant agudes com cròniques, que poden dificultar el desenvolupament global i limitar el potencial per a la independència en la vida, i que afecten alhora la qualitat de vida de l'infant i de la seva família.

L'abordatge terapèutic es realitza de manera global, tenint en compte els aspectes biopsicosocials de l'infant, la família i l'entorn. Aquest abordatge pot ser d'intervenció, de manteniment o prevenció i es recomana que tingui un inici precoç.

La Comissió de Fisioteràpia Pediàtrica del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya pretén acostar la professió als infants i les famílies amb necessitats especials i diversitat funcional, així com a d’altres professionals i entitats (públiques i privades). Per aquest motiu, té l’ànim de ser un punt de referència de la fisioteràpia pediàtrica a Catalunya.

Els membres d’aquesta comissió representen els diferents àmbits que abasta la fisioteràpia pediàtrica, com són els centres d’atenció precoç, les escoles ordinàries i d’educació especial, els centres privats i públics, els hospitals i les institucions d’educació superior (universitats).

Objectius

 
Objectiu general
 • Buscar el benestar biopsicosocial de l’infant i la família.
 • Atendre les necessitats elementals i bàsiques de l'infant per afavorir la seva autonomia, desenvolupament i qualitat de vida.
 • Afavorir el desenvolupament del màxim potencial de l’infant per fomentar la seva participació en el seu entorn familiar, educacional i social.
 • Orientar l'entorn familiar, educacional i social de l'infant sobre les necessitats i ajudes per afavorir la seva autonomia, desenvolupament i qualitat de vida.
 • Aplicar i divulgar la pràctica clínica basada en la evidència científica en fisioteràpia pediàtrica.

 

Objectius específics
 • Atendre dubtes i donar suport a les col·legiades, col·legiats i personal extern des de l’àmbit científic, docent i/o assistencial de fisioteràpia pediàtrica.
 • Col·laborar amb el Col·legi en les activitats proposades de divulgació i formació pel que fa a la fisioteràpia pediàtrica.
 • Promoure la creació de contingut per a notes de premsa, xarxes socials, etc.
 • Creació de píndoles formatives sobre la pràctica clínica basada en l’evidència científica en fisioteràpia pediàtrica.
 • Col·laborar en el desenvolupament d’activitats formatives d’interès per als col·legiats i col·legiades relacionats amb la fisioteràpia pediàtrica.
 • Donar a conèixer a la població les competències i els camps d’actuació de la fisioteràpia pediàtrica.
 • Col·laborar amb altres comissions, grups de treball i/o col·lectius del territori en activitats que es comparteixin punts d’interès o camps d’actuació.
 • Contextualitzar i divulgar periòdicament l’evidència científica davant la recerca actual rellevant per a la població pediàtrica i donar-la a conèixer.
 • Afavorir la connexió, interrelació i intercanvi de coneixement entre diferents serveis i col·legiats que treballen amb la població pediàtrica.
 • Establir sinergies entre diferents serveis pediàtrics (CDIAP, EAP, hospitals, centres privats, etc.).
  • Establir un directori de serveis pediàtrics per zona amb àmbits d’actuació.
  • Treballar la coordinació/connexió entre serveis per gestionar la transició de l’alta d’atenció precoç a serveis educatius o a la vida adulta.

 

 

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×