L’intrusisme, el principal adversari de la Fisioteràpia

L’intrusisme professional és la realització d’actes propis d’una professió sense tenir el corresponent títol acadèmic expedit o reconegut a l’estat espanyol.

Segons l’Ordre CIN 2135/2008, en la qual es detallen les competències que s’adquireixen quan es cursen els estudis de Fisioteràpia a les nostres universitats, els únics professionals que poden realitzar massatges amb finalitat terapèutica són els fisioterapeutes. D’altra banda, aquells que hagin superat el Grau II de Formació Professional només poden realitzar massatges amb finalitat estètica. Les persones que realitzen aquestes tècniques sense la titulació corresponent estan incomplint la llei i es poden considerar com a intrusos.

Actualment el nostre col•lectiu és un dels més afectats per la pràctica de l’intrusisme professional, atès que són moltes les ofertes formatives en matèria de massoteràpia, entre altres, adreçades a qualsevol persona del carrer que no disposa de la qualificació adequada.

Articles 10 i 11 dels Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

“És determinació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya incorporar tots els qui tinguin la titulació de grau en fisioteràpia, segons els termes del Reial decret 55/2005, el diploma universitari de fisioteràpia obtingut segons la regulació precedent o segons procés d’homologació o convalidació i també les persones habilitades legítimament amb anterioritat que exerceixin la fisioteràpia en el seu àmbit”.

“La incorporació al Col·legi és preceptiva per als qui exerceixin la fisioteràpia i tinguin la seva seu professional, única o principal, a Catalunya, per bé que la dels qui l’exerceixin, exclusivament, al servei de les administracions públiques de Catalunya ha de ser producte de la seva decisió responsable igual que la dels professionals de la Unió Europea, col·legiats i establerts amb caràcter permanent en qualsevol país de la Unió, que vulguin exercir la professió amb caràcter ocasional a Catalunya, respecte dels que s’apliquen les normes comunitàries que correspongui”.

1995/25444 Llei orgànica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codi Penal (BOE 281/1995 de 24/11/1995, pàg. 33987), article 403

“El que exerceix actes d’una professió sense posseir el corresponent títol acadèmic expedit o reconegut a Espanya d’acord amb la legislació vigent, incorrerà en la pena de multa de sis a dotze mesos. Si l’activitat professional que desenvolupa exigís un títol oficial que acredités la capacitació necessària i l’habilités professionalment per al seu exercici, i no es troba en possessió del títol, s’imposarà la multa de tres a cinc mesos.

Si el culpable, a més, s’atribuís públicament la qualitat professional emparada pel títol referit, se li imposarà la pena de presó de sis mesos a dos anys“.

Què cal saber?

El diploma de massatge o quiromassatge no té cap tipus de validesa acadèmica i no acredita per a realitzar cap tècnica de recuperació de lesions.

Llegeixi detingudament la publicitat dels diferents centres sanitaris i desconfiï d’aquells que amaguen informació o ofereixen tractaments ràpids i divins.

L’únic professional acreditat legalment per aplicar teràpies naturals amb qualitat terapèutica (massatge terapèutic) és el fisioterapeuta.

Asseguri’s que sempre el tracta un professional sanitari. Demani informació al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Consulta el Directori de Professionals col·legiats.

Desconfiï de centres d’estètica, perruqueria, herbolaris, etc. que ofereixin tractaments físics o altres tractaments de teràpia física i rehabilitació, la realització d'aquestes teràpies i tractaments sense la titulació adequada és il·legal i la seva salut pot córrer un gran perill.

Si rep algun tractament en gimnasos o similars, comprovi que es tracta d’un fisioterapeuta qui li realitza, perquè és l’únic professional capacitat per oferir un massatge terapèutic.

Tingui molta precaució amb els massatges per sobrecàrrega muscular, estrès, tensió... posi's en mans d’un fisioterapeuta, atès que poden existir altres lesions ocultes que han de ser tractades per un professional.

Si detecta una situació susceptible de ser considerada intrusisme professional, enviï’ns el següent formulari emplenat a l’adreça intrusisme@fisioterapeutes.cat, amb la documentació que evidenciï els fets.

 Comunicació de fets d'intrusisme, exercici irregular i publicitat enganyosa

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×