La comissió de fisioteràpia respiratòria ha elaborat el reglament del Registre d'Aspiracions de Secrecions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Aquest registre permet garantir a l'usuari la correcta aplicació d'aquesta tècnica, així com gaudir aquests fisioterapeutes col·legiats que la practiquen de la cobertura de responsabilitat civil dins d'aquesta pràctica.

S'ha iniciat el període de presentació de documents per al registre de fisioterapeutes que realitzen aspiracions de secrecions. Per poder estar enregistrat s'ha de demanar la documentació a la seu del col.legi i presentar la documentació original o compulsada al Col·legi.

Les bases es troben a la vostra disposició

La comissió encarregada de fer les valoracions es reunirà una vegada al mes i emetrà la seva petició a la junta de govern per a la seva valoració.

Requisits per a la inscripció al Registre d'Aspiracions de Secrecions

Per tal d'assegurar els coneixements nece ssaris que donen al fisioterapeuta la capacitació per realitzar correctament l'aspiració endotraqueal de secrecions en adults, caldrà que s'acrediti una formació que contempli els següents aspectes:

 • Coneixements en ventilació mecànica (VM) invasiva i no invasiva (10 hores)
  • Introducció a la VM
  • Alteracions fisiològiques de l'aparell respiratori durant la VM
  • Modalitats ventilatòries de la VM
  • Complicacions / riscos de la VM
 • Aspiració endotraqueal de secrecions:
  • Teoria (2 hores):
   • Procediment / metodologia
   • Complicacions / riscos
   • Recomanacions basades en l'evidencia científica
  • Pràctica (10 hores):
   • Durant la formació universitària o postuniversitària
   • Durant l'activitat professional sota supervisió d'un responsable clínic

Pel que fa a l'acreditació o reconeixement de la formació que reben els fisioterapeutes, aquesta haurà d'estar reconeguda per:

 • Facultats i escoles universitàries de Fisioteràpia
 • Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
 • Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad y Consumo o equivalent
 • Col·legis professionals

En d'altres casos, la Junta estudiarà cas per cas les sol·licituds que es presentin.

En qualsevol cas, la formació haurà d'anar adreçada exclusivament a fisioterapeutes o a professionals de ciències de la salut.

 Resolució col·legial 004/2012, de 5 de setembre, sobre condicions per a l'aspiració de secrecions

 Imprès sol·licitud inscripció al Registre d'Aspiracions de Secrecions

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×