Bonificació per no exercir la fisioteràpia

El col·legiat que no exerceixi l’activitat professional de Fisioteràpia, sempre que ho acrediti documentalment, pot sol·licitar la bonificació del 50% en les quotes col·legials i seguir gaudint dels serveis oferts pel CFC, a excepció de la cobertura de la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil. Aquesta bonificació tindrà validesa fins al 31 de desembre de l'exercici de la sol·licitud i es podrà renovar sempre que persisteixi la situació de col·legiat no excercent i se sol·liciti amb el model normalitzat. Cal enviar un correu electrònic al compte bonificacions@fisioterapeutes.cat amb la documentació següent:

- Sol·licitud bonificació quota no exercent emplenat i signat

- Còpia DNI

- Document acreditatiu de la situació de no exercent (es descriu al formulari de sol·licitud)

- Sol·licitud renovació bonificació no exercent emplenat i signat

Restabliment situació col·legial

Si tornes a exercir de fisioterapeuta cal sol·licitar el restabliment de la situació de col·legial per gaudir de l'assegurança de responsabilitat civil professional. Cal enviar un correu electrònic al compte bonificacions@fisioterapeutes.cat amb la documentació següent,

- Sol·licitud restabliment qualitat col·legiat exercent emplenat i signat

- Còpia  DNI

- Actualització de les dades professionals

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×