Per tal d'assegurar els coneixements necessaris que donen al fisioterapeuta la capacitació per realitzar correctament l'aspiració endotraqueal de secrecions en adults, i gaudir de cobertura de responsabilitat civil professional, caldrà pertanyer al registre corresponent sota els criteris mínims formatius que estableix la Resolució col·legial 004/2012, de 5 de setembre, sobre condicions per a l'aspiració de secrecions.

Per inscriure's al registre caldrà presentar a la seu del col·legi:

- Full de sol·licitud emplenat i signat

- Fotocòpia compulsada del titol/s acreditatius de la formació on consti el nombre d'hores o crèdits i el lloc de realització.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×