La incorporació al Col·legi és preceptiva per als qui exerceixin la fisioteràpia i tinguin a la seva seu professional, única o principal, a Catalunya, tal i com s'indica a l'article 11 dels Estatuts del Col·legi. D'acord amb la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la col·legiació és obligatòria quan s’exerceix la professió en l’àmbit privat. S’inclouen també en l’àmbit privat les empreses i fundacions públiques, encara que estiguin concertades amb l’Administració.

Pots col·legiar-te de forma telemàtica, per correu postal certificat o presencialment a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

La documentació necessària és:

 •  Emplenar el formulari de col·legiació amb les teves dades personals
 •  Fotocòpia compulsada del títol o fotocòpia compulsada del certificat substitutori del títol (amb el títol o certificat original, pots fer la compulsa al Col·legi). Si el títol o certificat té signatura digital o codi QR seria vàlid i no faria falta la compulsa del document.
  En el cas de no disposar de la documentació indicada (només en cas de recents titulats), caldrà presentar el següent document:
  • Original o fotocòpia compulsada del certificat de l’abonament de les taxes d’expedició del títol, per poder fer la tramitació online aquest document ha de tenir el codi QR o signatura digital de la universitat, juntament amb la següent declaració jurada, omplerta i signada Declaració jurada.
 •  Fotocòpia del DNI
 •  Ordre de domiciliació bancària
 •  Resguard de l'ingrés bancari de 185 € dels drets de col·legiació en un d'aquests números de compte. Si la col·legiació es fa presencialment també es pot pagar en xec o targeta de crèdit.
 •  Targeta ALFA (Protecció de Dades)
 • Dret de la competència

A banda de la quota d'inscripció, cal abonar dues quotes anuals de 85 € que es cobren el mesos de gener i de juliol. Un cop efectuada i aprovada l'alta col·legial es cobra la part proporcional de la quota col·legial del semestre en curs per domiciliació bancària.

Per a qualsevol dubte o pregunta pots contactar amb el personal de la secretaria del Col·legi per telèfon al 93 207 50 29 o a través del correu electrònic cfc@fisioterapeutes.cat

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×