D'acord amb la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la col·legiació és obligatòria quan s’exerceix la professió en l’àmbit privat. S’inclouen també en l’àmbit privat les empreses i fundacions públiques, encara que estiguin concertades amb l’Administració.

Pots col·legiar-te de forma telemàtica, per correu postal certificat o presencialment a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, sol·licitant cita prèvia a la Secretaria del col·legi (93 207 50 29) per tal de controlar l'aforament de persones a la seu col·legial.

La documentació necessària és:

  •  Emplenar el formulari de col·legiació amb les teves dades personals
  •  Fotocòpia compulsada del títol o fotocòpia compulsada del certificat substitutori del títol (amb el títol o certificat original, pots fer la compulsa al Col·legi).
    En el cas de no disposar de la documentació indicada (només en cas de recents titulats), caldrà presentar els següents documents:
    • Original o fotocòpia compulsada del certificat de l’abonament de les taxes d’expedició del títol, certificació de l’expedient acadèmic i declaració jurada signada.
  •  Fotocòpia del DNI
  •  Ordre de domiciliació bancària
  •  185€ dels drets de col·legiació en xec, targeta de crèdit o ingrés bancari en un aquests números de compte
  •  Targeta ALFA (Protecció de Dades)

A banda de la quota d'inscripció, cal abonar dues quotes anuals de 81,5€ que es cobren el mesos de gener i de juliol. Un cop efectuada i aprovada l'alta col·legial es cobra la part proporcional de la quota col·legial del semestre en curs per domiciliació bancària.

Per a qualsevol dubte o pregunta pots contactar amb el personal de la Secretaria del Col·legi per telèfon al 93 207 50 29 o a través del correu electrònic cfc@fisioterapeutes.cat

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×