Si estàs de baixa al Col·legi i vols tornar a donar-te d’alta, hauràs de sol·licitar la reincorporació.

Per fer-ho has d'enviar-nos:

Cal adjuntar la documentació a la Secretaria del Col·legi, personalment o per correu certificat. El CFC accepta les reincorporacions enviades per correu electrònic, però és imprescindible que s’enviïn els impresos signats escanejats.

La reincorporació està exempta del pagament dels drets de col·legiació que es van pagar en la primera col·legiació.

Un cop la sol·licitud de reincorporació està tramitada i aprovada per Junta de Govern, es cobra per domiciliació bancària la part proporcional de la quota col·legial del semestre en curs.

Aquells col·legiats que hagin estat de baixa amb quotes pendents hauran d'abonar-les abans d'efectuar una reincorporació.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×