Calendari

Calendari: 28 i 29 d’octubre de 2022

Horari: Divendres de 15.00 h a 19.15 h i dissabte de 9.00 h a 13.15 h i de 14.00 h a 18:15 h

Durada: 12,00 hores

Informació general

Organitza: Comissió de Geriatria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Dirigit a: Fisioterapeutes col·legiats/des

Preu: 95,00€

Mode: Presencial

Programa
PRESENTACIÓ

L’ús de productes de suport (ajudes tècniques) i d’equipament mèdic adequat per a la cura, el posicionament i la mobilització de persones amb necessitats de suport, és una part fonamental dels processos d’interacció assistencial. L’avaluació multidimensional d’aquests processos afavoreix la implementació de mesures de prevenció i intervenció que incrementen la qualitat de les tècniques de treball del professional i del cuidador de la persona (ISO 2011 – ISO/PDTR 12296).  

Els productes de suport per a l’autonomia personal es defineixen com “qualsevol producte (dispositiu, equipament, instrument...) destinat a facilitar la participació, a protegir, donar suport, entrenar, mesurar o substituir funcions o estructures corporals i activitats, o prevenir deficiències i limitacions en l’activitat o la participació” (ISO 9999:2016; UNE-EN ISO 9999:2017; OMS).

Existeixen un gran número de productes de suport, que faciliten les tasques de posicionament i mobilització i alhora ajuden a la persona receptora del servei a mantenir i/o recuperar la seva autonomia funcional, oferint-li una atenció i cura fonamentada en el seu confort i seguretat. 

L’elecció del producte de suport més adequat s’ha de fonamentar en les condicions ergonòmiques de l’entorn, els aspectes organitzatius, la freqüència de mobilització, els factors ambientals i les característiques de la persona a mobilitzar.

El manteniment i l’estimulació de la mobilitat de la persona és un important objectiu del sector sanitari i sociosanitari, sobretot en els casos en què la persona necessita una ajuda externa per a la seva mobilització. És partint d’aquests aspectes de seguretat clínica que cal assegurar, també, la seguretat i la reducció de la càrrega física dels professionals cuidadors dintre dels límits acceptables.

Els instruments de categorització i avaluació de la capacitat física i cognitiva de la persona són part essencial pel procés de selecció del producte de suport més adequat i adaptat a les necessitats de la persona. En aquest sentit, les proves físiques, les escales d’avaluació i de categorització de la mobilitat, així com de les necessitats d’assistència fisca i verbal, ajudaran els professionals dels equips interdisciplinaris a establir unes guies d’actuació coherents per assegurar la millora de les tasques i de les activitats assistencials.

 

OBJECTIUS

Empoderar la mobilitat de la persona amb necessitats de suport mitjançant l’optimització de dispositius mèdics per a la prevenció dels riscos ergonòmics dels professionals derivats de les tasques de mobilització.

 

Objectius específics
 • Fomentar els processos d’interacció assistencial, mitjançant els principis rectors dels models assistencials, SPHM® (Safe Patient Handling and Mobility) i SHC® (Single Handed Care).
 • Conèixer i interpretar els instruments d’avaluació dels nivells de mobilitat de la persona per consensuar la prescripció dels productes de suport més adaptats.
 • Oferir al fisioterapeuta les bases per a un comportament postural segur basat en la millora de la seva consciència corporal.

 

Objectius d’aprenentatge
 • Actualitzar els coneixements sobre la mobilitat i la mobilització segura de la persona amb diferent nivell de necessitats de suport.
 • Avaluar la funcionalitat de la persona per millorar la mobilització terapèutica de la persona amb diferent nivell de necessitats de suport.
 • Assolir els principis d’un comportament corporal ergonòmic per a la prevenció dels riscos derivats de les tasques de mobilització.
 •  
Metodologia
 • Exposició i discussió de continguts teòrics.
 • Visualització i anàlisi de vídeos i fotografies de casos clínics.
 • Demostracions pràctiques de tècniques de mobilització i utilització de productes de suport.
 • Autoobservació de les tècniques durant les pràctiques.

 

TEMARI

 

Bloc 1. Introducció i marc teòric
 • Marc històric i situació actual
 • “Manual handling” vs Safe Patient Handling and Mobility (SPHM)
 • Single handed care

 

Bloc 2. Mobilitat i mobilització terapèutica
 • Procés d’interacció terapèutica
 • Desplaçament natural tridimensional (patró natural de moviment)
 • Adaptació i desadaptació psicomotriu
 • Facilitació i inhibició psicomotriu

 

Bloc 3. Avaluació i categorització dels nivells funcionals de la persona
 • Mobility Gallery (categorització dels nivells de mobilitat)
 • BMAT 1.0 – 2.0 (Bed Mobility Assessment Tool) – Avaluació dels nivells de mobilitat
 •  

Bloc 4. Equipament mèdic i productes de suport al posicionament i la mobilització segura terapèutica

 • Dispositius d’atenció i de prevenció
 • Adaptació als patrons naturals de moviment

 

Bloc 5. Utilització i optimització dels productes de suport – Treball de tècniques

 • Optimització preventiva i terapèutica de les funcions del llit clínic.
 • Posicionament preventiu i terapèutic.
 • Activació de la mobilitat de la persona imobilització al llit.
 • Activació de la mobilitat de la persona i mobilització per a la sortida i entrada del llit (sedestació a la vora del llit).
 • Activació de la mobilitat de la persona i mobilització per al traspàs entre suports (llit-cadira).
 • Activació de la mobilitat de la persona i mobilització per al traspàs des de la sedestació a la bipedestació i canvi de suport.

 

Lloc de realització

Arjo Iberia. C/ Cabanyes, 1; 08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×