Calendari

Calendari: 25 i 26 de maig de 2022

Horari: Dimecres de 15.00 h a 20.15 h i dijous de 9.00 h a 14.15 h i de 15.30 h a 20.45 h

Durada: 15,00 hores

Informació general

Organitza: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Dirigit a: Fisioterapeutes col·legiats/des

Preu: 150,00€

Mode: Presencial

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2.00 crèdits

Programa
PRESENTACIÓ

L'exercici terapèutic fa referència a una àmplia gamma d'activitats físiques que s'adapten a grups específics de pacients. L’enfocament pot variar de restaurar i mantenir la força, resistència, flexibilitat, estabilitat i equilibri. L'exercici terapèutic no només és rellevant en un entorn clínic, sinó també com a prevenció i rehabilitació en la varietat d'entorns de fisioteràpia, incloent-hi hospitals, centres de rehabilitació, llocs de treball i centres de fitness.

Per administrar amb eficàcia l'exercici terapèutic als pacients, els terapeutes han de conèixer els principis i els efectes bàsics de l'exercici sobre els sistemes locomotor, neuromuscular, cardiovascular i respiratori, per tant en aquest curs es fa una anàlisi específica de la funció de l'estructura per tal de prescriure l'exercici terapèutic adequat.

L'evidència indica que l'exercici físic és efectiu i algunes vegades més efectiu que el tractament farmacològic, per tant, és una eina molt útil dins del tractament que realitza el fisioterapeuta i aquest curs busca donar les eines bàsiques per seleccionar l'exercici que cada pacient necessita.

TEMARI
 • Repàs d'anatomia, cinesiologia i anàlisi de moviment, per comprendre a fons la disfunció i seleccionar així l'exercici terapèutic específic per a cada pacient.

 • Abordatge fisioterapèutic per mitjà d'exercici terapèutic en diferents patologies i lesions relacionades amb el sistema musculoesquelètic.

 • Exercici terapèutic per a prevenció, tractament i rehabilitació del dolor musculoesquelètic i la funció normal de l’estructura.

 • Cadenes cinètiques. Una revisió del concepte i la seva aplicació clínica.

 • Generalitats, usos, característiques i diferències entre l'entrenament tradicional, l'entrenament funcional i els exercicis terapèutics.

 • Generalitats, classificació i característiques de l’exercici terapèutic.

 • Objectius específics amb cadascun dels diferents tipus d'exercicis terapèutics

Lloc de realització

Seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona

Més informació
PRESENTACIÓN

El ejercicio terapéutico se refiere a una amplia gama de actividades físicas que se adaptan a grupos específicos de pacientes. El enfoque puede variar de restaurar y mantener la fuerza, resistencia, flexibilidad, estabilidad y equilibrio. El ejercicio terapéutico no sólo es relevante en un entorno clínico, sino también como prevención y rehabilitación en la variedad de entornos de fisioterapia, incluyendo hospitales, centros de rehabilitación, lugares de trabajo y centros de fitness.

Para administrar con eficacia el ejercicio terapéutico a los pacientes, los terapeutas deben conocer los principios y efectos básicos del ejercicio sobre los sistemas locomotor, neuromuscular, cardiovascular y respiratorio, por lo tanto en este curso se hace un análisis específico de la función de la estructura para así prescribir el ejercicio terapéutico adecuado.

La evidencia indica que el ejercicio físico es efectivo y algunas veces más efectivo que el tratamiento farmacológico por lo tanto es una herramienta muy útil dentro del tratamiento que realiza el fisioterapeuta y este curso busca dar las herramientas básicas para seleccionar el ejercicio que cada paciente necesita.

TEMARIO
 • Repaso de anatomía, kinesiología y análisis de movimiento, para comprender a fondo la disfunción y así seleccionar el ejercicio terapéutico específico para cada paciente.

 • Abordaje fisioterapéutico por medio de ejercicio terapéutico en diferentes patologías y lesiones relacionadas al sistema musculoesquelético.

 • Ejercicio terapéutico para prevención, tratamiento y rehabilitación del dolor musculoesquelético y la función normal de la estructura.

 • Cadenas cinéticas. Una revisión del concepto y su aplicación clínica.

 • Generalidades, usos, características y diferencias entre el entrenamiento tradicional, entrenamiento funcional y ejercicios terapéuticos.

 • Generalidades, clasificación y características del ejercicio terapéutico.

 • Objetivos específicos con cada uno de los diferentes tipos de ejercicios terapéuticos

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×