Calendari

Calendari: Part en línia (streaming): 17 (3 h) i 18 (3 h) de març de 2023; Part presencial: 31 de març i 1 d’abril de 2023

Horari: • Presencial: Divendres 31, de 16.00 h a 20.30 h; dissabte 1, de 9.00 h a 13.30 h • Streaming: Divendres 17 de 17.00 h a 20.00 h; dissabte 18 de 9.00 h a 12.00 h

Durada: 15,00 hores

Informació general

Organitza: 4DHealth i Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Dirigit a: Fisioterapeutes col·legiats/des

Preu: 150,00€

Mode: Semipresencial

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2.3 crèdits

Programa

PRESENTACIÓ

Activitat formativa dirigida a fisioterapeutes que vulguin actualitzar coneixements per comprendre millor el dolor musculoesquelètic, a més d'adquirir coneixements i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el seu procés de raonament clínic, amb el propòsit de construir hipòtesis diagnòstiques més fiables.

El curs es desenvoluparà principalment a través de la metodologia d'aprenentatge amb simulació, mitjançant la visualització, anàlisi i reflexió de casos clínics simulats.

Vídeo de presentació del curs

 

OBJECTIUS

Objectius generals:

 • Adquirir coneixements i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el procés de raonament clínic.

Objectius d’aprenentatge:

 • Promoure un procés de raonament clínic en el qual s'integrin els diferents models de dolor.
 • Desenvolupar habilitats per construir una hipòtesi diagnòstica inicial basada en l'evidència científica.

Objectius específics:

 • Aprendre a desenvolupar una anamnesi del dolor àmplia, profunda i precisa.
 • Utilitzar les categories d'hipòtesi com a eina per ordenar la informació obtinguda durant l'anamnesi.
 • Integrar el sistema de banderes dins del procés de raonament clínic
 • Incorporar mesures d'autoinforme, algoritmes i clústers en el procés de raonament clínic.
 • Diferenciar clínicament entre els mecanismes associats a la sensibilització central i la síndrome de sensibilització central.

 

TEMARI

BLOC 1: DOLOR

Introducció

 • Epidemiologia i definicions: Dolor crònic & Dolor agut
 • Evolució del paradigma del dolor
 • Classificació del dolor: Tipus de dolor segons mecanisme patobiològic
 • Models de dolor en fisioteràpia

Neurofisiologia del dolor

 • Neurofisiologia del dolor: Vies descendents del dolor / sensibilització perifèrica & sensibilització central /neuroplasticitat i dolor crònic
 • Actualitzacions en neurofisiologia del dolor: Més enllà del model biomèdic i biopsicosocial
 • Estrès i dolor
 • Aprenentatge i dolor

BLOC 2:

Conceptes generals

 • Què es un diagnòstic?
 • Guies de pràctica clínica en el dolor musculoesquelètic: S'estan complint?
 • Guies de predicció clínica: Què són i per a què serveixen
 • Proves complementàries: Valor real de les proves d'imatge

Raonament clínic en fisioteràpia

 • Models de raonament clínic: Inductiu & Deductiu
 • Biaixos cognitius en el procés de raonament clínic: Què són i com influeixen dins del procés de raonament clínic
 • Presa de decisions clínica: Excloure & Incloure
 • Sistema de banderes com a mètode de screening clínic: Banderes oficials & banderes no oficials
 • Construcció d'hipòtesis diagnòstiques: Categories d'hipòtesis i xarxa de determinants (marc teòric i casos clínics)
 • Identificació del mecanisme patobiològic predominant en el dolor: Reconeixement de patrons clínics i utilització d'algoritmes i clústers (marc teòric i casos clínics)

Diagnòstic diferencial: Test d’exploració clínica

 • Test quantitatiu sensorial (QST)
 • Mecanismes de sensibilització central & Síndrome de sensibilització central

 

Lloc de realització

Seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Carrer Segle XX, 78. 08032, Barcelona

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×