Calendari

Calendari: En línia: 3, 10 de maig i 7, 21 de juny. Presencial: 24 i 25 de maig, 14 i 15 de juny

Horari: Formació en línia sincrònica: Divendres, de 15.00 h a 20.00 h. Formació presencial: Divendres i dissabte, de 9.00 h a 20.00 h

Durada: 60,00 hores

Informació general

Organitza: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Curs bonificat al 100% pel CFC

Mode: Semipresencial

Professorat: Cristina Adillón, Joan Ars, Clara Bergé, Rubèn Cabanillas, Ricard Castro, Pau Farrés, Josep Gebellí, Guillem Jabardo, Fran Martín, Alfons Mascaró i Jordi Vilaró

ASSISTÈNCIA MÍNIMA OBLIGATÒRIA: 80% DE LES HORES LECTIVES

Programa

NOTA IMPORTANT:

- Aquest curs té un format semipresencial i és obligatori complir amb un 80% mínim d'assistència.

- Durant les sessions telemàtiques és imprescindible tenir la càmara oberta en tot moment.

- Les sessions en línia es gravaran amb finalitat de supervisió i control.

 

OBJECTIU GENERAL

Saber desenvolupar i dissenyar programes i activitats d’educació per establir estratègies de prevenció i promoció de patologies d’alta prevalença i baixa complexitat mitjançant l’exercici terapèutic.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  1. Conèixer les bases de l’exercici terapèutic en patologies de l’aparell locomotor.
  2. Identificar les parts d’una sessió d’exercici terapèutic per a patologies de l’aparell locomotor.
  3. Aprendre a realitzar un programa de prevenció dels problemes de l’aparell locomotor.

 

PROGRAMA

 

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ (10H)

1. INTRODUCCIÓ (1H)

1.1 Definicions: activitat física, exercici físic, comportament sedentari, condició física.

2. ANTECEDENTS I NECESSITATS DETECTADES (1H)

2.1 Nivells d’activitat física i comportament sedentari a Catalunya/Espanya/Europa.

2.2 Nivells d’activitat física i comportament sedentari en patologies d’alta prevalença i baixa complexitat.

2.3 Mètodes subjectius i objectius per mesurar l’activitat física i el comportament sedentari.

3. PROGRAMES D’ÀMBIT AUTONÒMIC (2H)

3.1 Programa d’activitat física saludable (PAFES - Agència de Salut Pública de Catalunya).

3.2 Pla integral de promoció de l’Activitat física i saludable (PAAS - Agència de Salut Pública de Catalunya

4. PROGRAMES D’ÀMBIT ESTATAL I INTERNACIONAL (2H)

4.1 Recomanacions generals d’activitat física i comportament sedentari per a la millora de la salut OMS, ACSM.

5. ÚLTIMES EVIDÈNCIES EN PROGRAMES D’EDUCACIÓ MITJANÇANT EXERCICI TERAPÈUTIC (4H)

5.1 Efectes de l’activitat física i la disminució del comportament sedentari com a eines de prevenció i millora de la salut.

5.2 Guies de l’ACSM en diferents patologies.

 

MÒDUL 2: DISSENY DE PROGRAMES I ACTIVITATS (20H)

1. CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ AMB PROBLEMES D’ALTA PREVALENÇA I BAIXA COMPLEXITAT (4H)

1.1 Components de la condició física per a la salut.

1.2 Característiques de les patologies d’alta prevalença i baixa complexitat.

1.3 Consideracions bàsiques sobre el cribratge i l’avaluació de l’estat de salut previ a la prescripció de l’exercici físic terapèutic.

1.4 Avaluació prèvia a la prescripció de l’exercici físic terapèutic.

2. CRITERIS D’AGRUPAMENT DE PACIENTS SEGONS PATOLOGIA (4H)

2.1 Avaluació de la capacitat funcional (Step Test, Sit to Stand, 6MWT, Time Up&Go…).

2.2 Prescripció d’exercici en persones amb patologia musculoesquelètica: gonàlgia, omàlgia, cervicàlgia, dolor crònic, fragilitat, lumbàlgies.

2.3 Prescripció d’exercici en persones amb malaltia cardiovascular, metabòlica o respiratòria controlada/estable: HTA, MPOC, supervivent càncer, fatiga crònica, fragilitat.

3. DISSENY D’UNA SESSIÓ: TEORIA I PRÀCTICA (12H)

3.1 Principis d’entrenament.

3.2 Planificació: mesocicle, microcicle, sessió.

3.3 Disseny de la sessió: activació / part principal / tornada a la calma.

3.4 Quantificació i progressió de la càrrega del programa d’exercici terapèutic.

3.5 Aspectes clau a tenir en compte per part del fisioterapeuta i per part del malalt.

 

MÒDUL 3: EXERCICI TERAPÈUTIC EN PATOLOGIES DE L’APARELL LOCOMOTOR (26H)

1. TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ DE GRUPS I POSADA EN MARXA (4H)

2. SELECCIÓ D’EXERCICIS SEGONS PATOLOGIA (20H)

2.1 Exercicis per treballar la força.

2.2 Exercicis per treballar la resistència cardiovascular.

2.3 Exercicis per treballar la velocitat-coordinació.

2.4 Exercicis per treballar la flexibilitat.

2.5 Com adaptar l'exercici segons l’estat funcional del pacient: de simple a complex i d’estàtic a dinàmic.

3. ROLE PLAYING (2H)

3.1 Casos clínics.

 

MÒDUL 4: ECONOMIA VERDA I SOSTENIBILITAT (3H)

1. EMPRESES – NOUS MERCATS PER OFERIR

1.1 Models d’empreses que es poden generar basades en l’exercici terapèutic i l’activitat física.

2. ECONOMIA- MILLORA DE LA COMPETITIVITAT.

2.1 Què hi ha al mercat i com competir per tenir èxit.

3. MEDI AMBIENT – MATERIALS DE PROXIMITAT

3.1 Amb menys es pot fer més: reutilització de materials per a la pràctica d’exercici terapèutic.

4. USUARIS/ÀRIES – SERVEIS DE PROXIMITAT

4.1 Com seleccionar serveis de proximitat i com implicar-los

 

AVALUACIÓ/PROVA FINAL (1H)

 

 

Lloc de realització

DIR Castillejos (C. de los Castillejos, 388, Horta-Guinardó, 08025 Barcelona)

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×