Convocatòria d’ajuts a la recerca 2021

 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya fa pública la convocatòria d’ajuts a la recerca 2021.


El pressupost que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) destina a la convocatòria d’ajuts a la investigació és de 44.654,99 €, amb el següent desglossament:

 

  • 17.706,69 € per a la convocatòria de l’any 2021, corresponent a l’1% del pressupost del CFC per a l’exercici 2021.
  • 26.948,30 €, corresponents a la partida extraordinària destinat a ajuts per a la recerca, provinent del romanent de l’exercici 2020, aprovada a l’Assemblea General, del 4 de juny de 2021.

El límit de l’import concedit per ajut serà de 6.000 €.


La present convocatòria es regirà per la Resolució 002/2021, de 14 de juliol, per la qual es regula la concessió d’ajuts a la recerca del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 8 de setembre i finalitzarà el dia 22 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

A continuació podeu consultar la convocatòria i obtenir la documentació necessària per a la sol·licitud.

 

Convocatòria

 

Documentació a presentar

Document 1 -  Sol·licitud d’ajut a la investigació

Document 2 – Protocol del projecte (original i versió censurada  que oculti les dades que puguin identificar als/a les investigadors/es com ara els seus nom i cognoms, afiliacions, nom del centre on es desenvoluparà la recerca, etc.).

Guia protocol estudi d'intervenció

Guia protocol estudi observacional

Guia protocol estudi qualitatiu

Guia protocol estudi de disseny i/o validació d'instruments diagnòstics o de tractament

Guia protocol revisió sistemàtica i metaanàlisi

Document 3 -  Cronograma

Document 4 – Justificació de l’ajut

Document 5 – Currículum en format CVN o AQU

 

Temes d'interès

 

Barems i models d'avaluació

Estudi d'intervenció:

Barem

Model d'avaluació

Estudi observacional

Barem

Model d'avaluació

Estudi qualitatiu

Barem

Model d'avaluació

Estudi de disseny i/o validació d'instruments diagnòstics o de tractament

Barem

Model d'avaluació

Revisió sistemàtica i metaanàlisi

Barem

Model d'avaluació

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×