Convocatòria d’ajuts a la recerca 2022

 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya fa pública la convocatòria d’ajuts a la recerca 2022.

El pressupost que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) destina a la convocatòria d’ajuts a la investigació és de 37.974,01 €, amb el següent desglossament:

  • 17.974,01 € per a la convocatòria de l’any 2022, corresponent a l’1% del pressupost del CFC per a l’exercici 2022.
  • 20.000,00 €, corresponents a la partida extraordinària destinada a ajuts per a la recerca, provinent del romanent de l’exercici 2021, aprovada a l’Assemblea General del 16 de juny de 2022.

El límit de l’import concedit per ajut serà de 6.000 €.


La present convocatòria es regirà per la Resolució 003/2022, de 12 de juliol, per la qual es regula la concessió d’ajuts a la recerca del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 5 de setembre i finalitzarà el dia 19 de setembre de 2022 (ambdós inclosos).

A continuació podeu consultar la convocatòria i obtenir la documentació necessària per a la sol·licitud.


  Convocatòria

 

Documentació a presentar:

Formulari de sol·licitud d'ajut per a la recerca (actiu des del 05/09/22 a les 12.00 h fins al 19/09/2022 a les 12.00h)

  Document 1 -  Dades del projecte

  Document 2 – Protocol del projecte (original i versió censurada  que oculti les dades que puguin identificar als/a les investigadors/es com ara els seus nom i cognoms, afiliacions, nom del centre on es desenvoluparà la recerca, etc.).

  Guia protocol estudi d'intervenció

  Guia protocol estudi observacional

  Guia protocol estudi qualitatiu

  Guia protocol estudi de disseny i/o validació d'instruments diagnòstics o de tractament

  Guia protocol revisió sistemàtica i metaanàlisi

  Document 3 -  Cronograma

  Document 4 – Justificació de l’ajut

  Document 5 – Currículum en format CVN o AQU

  Document 6 - Informe favorable CEIC o CER o justificant de no presentació

 

  Temes d'interès

 

Barems i models d'avaluació

Estudi d'intervenció:

  Barem

  Model d'avaluació

Estudi observacional

  Barem

  Model d'avaluació

Estudi qualitatiu

  Barem

  Model d'avaluació

Estudi de disseny i/o validació d'instruments diagnòstics o de tractament

  Barem

  Model d'avaluació

Revisió sistemàtica i metaanàlisi

  Barem

  Model d'avaluació

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×