El consentiment informat és el procediment mitjançant el qual s’informa al pacient sobre els beneficis, possibles riscos o molèsties, i sobre els drets i deures que té sobre l’exploració, valoració i/o tractament de Fisioteràpia, i que garanteix que el pacient ha expressat la seva intenció de participar voluntàriament.

Qualsevol intervenció en l'àmbit de la salut requereix que la persona afectada hagi donat el seu consentiment específic i lliure i hagi estat prèviament informada del mateix, d'acord amb l'establert a l'article 2 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre els drets de la informació concernents a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

En alguns casos, on la intervenció del fisioterapeuta no comporta un major risc per al benestar del pacient, el procés de consentiment es podrà fer de manera oral.

En procediments de caire invasiu com és el cas de la punció seca, l’acupuntura o les exploracions intracavitàries, o aquelles teràpies que impliquin riscos significatius, com és el cas de les manipulacions cervicals o la pràctica de la hipoteràpia, serà necessari facilitar la informació per escrit i que aquesta sigui signada pel pacient.

Els pacients legalment competents per prendre decisions mèdiques tenen el dret legal i moral de rebutjar qualsevol tractament. De la mateixa manera, també és legítim rebutjar l’aplicació de tractament si els antecedents o les explicacions del pacient no son clares o dubtoses. En cas de dubte, cal demanar la intervenció d’un facultatiu.

El document signat cal que consti en la corresponent història clínica del pacient, que podrà ser elaborada en suport paper, audiovisual i informàtic, sempre que es garanteixi l'autenticitat del contingut de les mateixes i la seva plena reproductibilitat futura. En qualsevol cas, ha de garantir-se que queden registrats tots els canvis i els professionals que hi han intervingut.

Si desitgeu ampliar la informació o descarregar els models orientatius de consentiments informats, podeu dirigir-vos a: https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/consultories/proteccio-dades/documents

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×