Resum de les condicions de cotitzacions per a Societats de Fisioteràpia multidisciplinàries

Prenedor de l'assegurança


La societat multiprofessional.

Assegurats
 

 • La pròpia societat
 • Professionals que actuen per compte del prenedor de l'assegurança, dintre de les activitats cobertes
 • Es cobreix la RC directa de la societat i la RC directa dels professionals facultatius a l'excés o defecte de les pòlisses col·legials (és d'obligat compliment que els professionals tinguin la seva corresponent assegurança al col·legi professional al que pertanyin)

Objecte de l'assegurançaResponsabilitat Civil Professional, entenent per tal en la que poden incórrer els professionals que actuïn per compte de la societat per les reclamacions que es derivin d'errors o omissions professionals, ocasionades involuntàriament en l'exercici de la seva activitat professional, intervenint culpa o negligència, i que derivin en:

 • Danys corporals: Lesió corporal o mort causada a persones físiques.
 • Dany material: Destrucció o deteriorament, menyscapte o desaparició d'un bé o de part del mateix, així com tota lesió física ocasionada a animals.
 • Perjudici: Pèrdua econòmica com a conseqüència directa dels danys corporals o materials coberts per la pòlissa, soferts pel reclamant d'aquesta pèrdua.

Activitats cobertes


Gabinets de Fisioteràpia on es desenvolupin les següents activitats: 

 • Fisioteràpia
 • Psicologia
 • Logopèdia
 • Nutrició
 • Podologia
 • Traumatologia (sense cirurgia de cap tipus)
 • Infermeria
 • Medicina general o medicina interna (sense cirurgia de cap tipus)

Cobertures
 

 • Responsabilitat Civil Professional
 • Responsabilitat Civil General
 • Responsabilitat Civil Patronal
 • Defensa Jurídica
 • Fiances Judicials

Límits d'indemnitzacions per sinistre i any

Opció A 600.000 €
Opció B 1.000.000 €

Franquícia

150 €

Àmbit territorial

Arreu del món excepte els EUA i Canadà.

 

Àmbit temporal

"Claims made" amb retroactivitat a la data de constitució de la societat.

Primes anuals

Límit per sinistre i any

2 professionals

3 professionals

4 professionals

5 professionals

6 professionals

600.000 €

285 €

333 €

380 €

428 €

475 €

1.000.000 €

380 €

428 €

475 €

523 €

570 €

Aquestes condicions són per facturacions per societats de fins a 500.000€.

Les pòlisses s'emetran amb efecte de la sol·licitud i venciment de la pòlissa de Responsabilitat Civil del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

 Formulari de sol·licitud de pòlissa de Responsabilitat Civil per a les Societats Professionals multidisciplinars.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×