La Borsa de Treball és un servei que ofereix el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya als seus col·legiats. Les empreses que vulguin fer ús d’aquest servei per publicar i tramitar les seves ofertes, hauran de complir i acceptar els requisits que s’estableixen en les següents

BASES

  1. Cal presentar l’oferta de treball en el model normalitzat que es pot obtenir a la Secretaria del Col·legi, així com a la pàgina web a través de l’enllaç www.fisioterapeutes.cat/empreses/
  2. L’oferta es pot remetre per correu electrònic, correu postal o fax; i el document ha de ser retornat, necessàriament, amb la signatura i el segell de l’empresa sol·licitant.
  3. L’empresa sol·licitant es compromet a complir les condicions especificades en l’oferta de treball.
  4. Per tal d’agilitzar el servei i facilitar la tasca tant a l’empresari, per tal que rebi els currículums dels professionals que s’adapten al perfil sol·licitat, com al col·legiat, per tal que pugui decidir optar al lloc de treball amb el màxim coneixement de les característiques de l’oferta, cal omplir, necessàriament, tots els camps que apareixen en aquest formulari.
  5. El Col·legi es reserva el dret a publicar les ofertes que no compleixin els requisits legals vigents en matèria de convenis laborals i/o aquells que els siguin d’aplicació.
  6. Les ofertes de treball seran enviades per correu electrònic, exposades al taulell d’anuncis de la Secretaria del Col·legi i publicades a la pàgina web.
  7. La tramitació i publicació de les ofertes de treball es farà en un termini no superior a 3 dies, sempre que compleixin tots els requisits necessaris.
  8. L’empresa sol·licitant es compromet a comunicar a la Secretaria del Col·legi el nom i el número de col·legiat del candidat seleccionat.
  9. En cas d’incompliment de qualsevol dels punts recollits en aquestes Bases, el Col·legi es reserva el dret a no publicar o a retirar l’oferta, i, si fora el cas, no publicar cap més oferta de l’empresa que les incompleix.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×