Reunions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania

Publicada el 30/10/2006

La Junta de Govern del Col·legi acosta postures amb la "Llei de la Dependència" a Catalunya

El passat dimarts 24 d'octubre el Degà del Col·legi, el Sr. Daniel Jiménez, i el Sr. Manel Domingo, vocal de la Junta de Govern i membre de la Comissió de Geriatria, es van reunir a la seu de PRODEP (Programa de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència) amb el Sr. Àngel Gil, director d'aquest programa.

PRODEP és l'embrió de la futura Agència Catalana de la Dependència, a més de ésser l'organisme designat pel Departament de Benestar i Família per articular a Catalunya la coneguda com a Llei de la Dependència.

Durant la reunió el Sr. Àngel Gil va fer un resum històric de la creació de la Llei i de PRODEP i va explicar als dos membres de Junta el funcionament de la Institució que representa, que alhora que depèn del Departament de Benestar i Família té forts lligams amb el Departament de Salut.

L'objectiu de la Llei és donar recursos i suport a un sector de la població que està en situació de Dependència. PRODEP haurà d'articular diversos temes: quins seran els professionals que valoraran el grau de dependència i com es portarà a terme; com i de quina manera es realitzarà la implementació del catàleg de recursos que marca aquesta Llei dins les diferents comunitats autònomes; o quins seran els terminis que se seguiran.

Tots aquests temes PRODEP els executarà mitjançant un Consell Tècnic i un Consell de Participació. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya disposarà d'un representant dins aquest Consell de Participació, el Sr. Manel Domingo.

La reunió en línies generals va ser molt positiva doncs la demanda d'incloure la figura del fisioterapeuta als equips de valoració, com a formador de professionals i com a prestador de serveis que va demandar el Col·legi van ésser escoltades i valorades pel director de PRODEP.

Reunió del Col·legi amb el responsable del programa pilot "Professional de Referència per a Persones amb Discapacitat"

El passat divendres 27 de octubre el Sr. Manel Domingo, vocal de la Junta de Govern i responsable de l'àrea de Dependència, es va reunir a la seu del Departament de Benestar i Família, al Palau del Mar amb el Sr. Juan Luís Gil, responsable del programa pilot Professional de Referència per a persones amb Discapacitat.

Actualment la nova Llei de Serveis Socials, que s'haurà d'articular al nostre territori, preveu la figura d'un professional de referència per a les persones amb Discapacitat. Aquest professional haurà de dirigir al usuari cap els recursos existents, tant a nivell de Serveis Socials com Sanitaris. Aquest Pla Pilot s'inicia amb l'esperit de "rodar" el sistema amb antelació a l'aplicació de la Llei i ja s'ha posat en marxa a Mataró, Sabadell i Girona.

El Sr. Gil ens va informar que els professionals que desenvoluparan aquestes tasques seran Treballadors Socials i/o Educadors Socials. Aquests professionals inicialment dependran dels Ajuntaments.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya va proposar al Sr. Gil elaborar una guia de serveis de fàcil interpretació per part dels professionals de referència, en la que aquests professionals puguin disposar de la informació necessària sobre els Serveis que a nivell de Fisioteràpia es poden prestar als usuaris que s'atenguin, classificant els serveis per tipus de dependència.

El Col·legi ofereix que traslladi als professionals de referència, la possibilitat de fer servir la nostra entitat com a consultor en cas de dubte sobre l'assessorament de recursos relacionats amb la nostra figura.

La línia d'actuació que s'ha marcat el Col·legi passa, en primer lloc, per l'elecció d'un grup d'experts que puguin desenvolupar la Guia de Serveis pels professionals de referència. Aquest grup estarà coordinat pel Secretari del Col·legi, el Sr. Ricard Corgos, i inclourà professionals de l'àmbit de la Pediatria, Educació, Adults i Geriatria.

Actualment s'estan iniciant contactes amb els Col·legis de Treballadors Socials i Educadors Socials, per tal d'informar-los de les nostres possibilitats i competències en el camp de la Discapacitat i la Dependència. Alhora s'està pensant com detectar al territori aquells fisioterapeutes que no estan integrats a la xarxa de Salut ni a la de ICAAS, i que atenen o podrien atendre usuaris amb discapacitats.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×