El Col·legi interposa un recurs contra el concurs de rehabilitació de Catalunya

Publicada el 07/02/2006

A través d'un escrit dirigit al Servei Català de la Salut en el mes de gener, el degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Daniel Jiménez, ha expressat la seva preocupació i rebuig pel concurs destinat a la contractació de serveis de rehabilitació a Catalunya, considerant que perjudica greument a la professió. El plec de condicions del concurs exclou de la licitació a les persones físiques i descriu com a tècniques pròpies de l'especialitat de Medicina Física i de Rehabilitació àmbits que són específics de la Fisioteràpia. De manera que encara que els serveis que surten a concurs són en bona part activitat del fisioterapeuta, no es reconeix a aquest professional la capacitat de concórrer si no és a través d'una societat mercantil. El Col·legi espera la modificació del plec per part del SCS, abans de continuar amb accions judicials.

Detall de concurs

RH/06. Contracte de gestió de serveis de Rehabilitació Ambulatòria, Rehabilitació Domiciliària i Logopèdia, addicionals a l'activitat contractada a la XHUP, en l'àmbit geogràfic de tot Catalunya.

Més informació al proper Noticiari

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×