Preguntes més freqüents sobre videovigilància

Publicada el 15/01/2008

El 8 de novembre de 2006 l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar la Instrucció 1/2006 sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo.

En aquesta normativa es diu que en cas de disposar de càmeres de seguretat s'ha de col·locar, en les zones videovigilades, almenys un distintiu informatiu situat en un lloc suficientment visible, tant en espais oberts com tancats.

En el número anterior s'explicava en què consistia l'esmentada Instrucció, en aquest volem contestar diferents qüestions plantejades per diversos col·legiats.

Si disposo de càmeres de videovigilancia, és obligatori que posi el cartell informatiu que disposa l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Sí, ja que l'exigència del cartell informatiu deriva del deure d'informar que preveu l'article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999.

Quines dimensions ha de tenir el cartell informatiu que exigeix l'article 3 de la Instrucció 1/2006 de 8 de novembre de 2006?

Segons l'informe 0084/2007 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, no existeix cap criteri pel que fa a dimensions, la grandària ha d'ésser d'acord amb l'espai en el qual es vagi a col·locar.

On col·locar el cartell informatiu?

No és necessari col·locar el cartell sota la càmera, és suficient col·locar-lo en un lloc suficientment visible. S'aconsella que si es tracta d'un local sotmès a videovigilància es col·loqui a l'entrada del mateix.

Si la vigilància consisteix en la reproducció d'imatges en temps real que no es guarden en cap suport, generen tractament de dades?

Respecte del deure d'informar de l'existència d'una càmera de vídeo encara que no enregistri, recull les imatges, el que en definitiva suposa un tractament de dades, segons el que es disposa en l'article 3.c) de la HO 15/1999, on es defineix el tractament de dades com a "operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que, permeten la recollida, enregistrament, conservació, elaboració, modificació, bloc i cancel·lació, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències".

Haig d'informar als meus pacients que existeixen càmeres de seguretat al Centre?

No solament als pacients sinó també al personal que treballa al centre.

El tractament de les imatges per part del responsable obliga que es compleixi amb el deure informar als afectats, en els termes establerts en l'article 5.1 de la Llei Orgànica que exposa el següent: Els interessats als quals se sol·licitin dades personals haurien de ser prèviament informats de manera, expressa, precisa i inequívoca:

  1. De l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d'aquests fitxers i dels destinataris de la informació.
  2. Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que els siguin plantejades.
  3. De les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.
  4. De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×