S'estableixen les directrius relatives al registre dels contractes dels TRADE

Publicada el 17/04/2009

El BOE del passat 4 d'abril va publicar una resolució del 18 de març de 2009, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableixen les directrius relatives al registre dels contractes dels treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) d'acord amb el que disposa el Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer, que desenvolupa l'Estatut de Treballador Autònom.

Segons estableix aquesta disposició general de Ministeri de Treball i Immigració, els TRADE o els seus clients estan obligats a enregistrar en el Servei Públic d'Ocupació Estatal els contractes subscrits per ambdues parts, així com les possibles modificacions o la seva finalització. L'acord haurà de contenir les dades que es defineixen com a obligatòries en l'article 6.2 del Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer, que són, entre d'altres, la data d'inici i de finalització del contracte, així com l'objecte i la causa. Els contractes podran ésser registrats de manera presencial o bé de manera telemàtica; en aquest segon supòsit mitjançant l'adreça electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal www.inem.es/registro/indexTAED.html

Els TRADE o els seus clients han d'adaptar el registre d'aquells contractes inscrits de conformitat amb la Resolució de 21 de febrer de 2008 en un període de tres mesos a comptar des del 3 de març de 2009, data de l'entrada en vigor del Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer.

Per a més informació sobre aquest tema podeu consultar l'enllaç www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5617.pdf

Departament de Comunicació
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×