El TSJC sentencia estimar el nostre recurs contra el Decret de teràpies naturals

Publicada el 19/06/2009

La Secció II del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat el recurs contenciós administratiu que va interposar el nostre Col·legi juntament amb el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas i l'Asociación Española de Fisioterapeutas contra el Departament de Salut, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i la Federació d'Associacions de Professionals de Teràpies Naturals de Catalunya.

Hem rebut amb satisfacció la sentència de l'alt tribunal català datada el 12 de juny en la qual fallen estimar el nostre recurs contra el Decret 31/07, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a l'exercici de determinades teràpies naturals. La nostra demanda sol·licitava, en concret, la nul·litat de l'article 1, apartat 1.1.e) a m); article 2-1-c), articles 5 i 18 i de les Disposicions Transitòries Primera, Segona i Tercera, en considerar que s'infringien els articles 149.1.30 i 36 de la Constitució.

Es considerava vulnerat l'article 1490.1.30 en tant que el Decret de la Generalitat estava "creant un nova professió sanitària: la dels pràctics en teràpies naturals, i estableix un títol o acreditació per al seu exercici professional, no tenint, la Generalitat, competència per regular les condicions per a l'obtenció i expedició de títols professionals". D'altra banda vam considerar infringit l'article 36 de la Constitució "per ser matèria reservada –el Decret- a una norma amb rang de Llei, no podent ser regulat per via reglamentària".

Departament de Comunicació
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×