El CGCF informa que el RD 967/2014 no converteix als diplomats en graduats

Publicada el 21/07/2015

Davant de l'aparició de diverses informacions referents al Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual, entre d'altres, s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, el CGCF informa que:

  • Aquest Reial Decret és un pas més en l'homogeneïtzació de l'educació superior europea i serveix per normalitzar la forma d'adaptar els diversos estudis europeus al sistema espanyol i viceversa.
  • En la capacitació professional de fisioterapeuta a Espanya tenen una equivalència total la diplomatura i el grau en Fisioteràpia.
  • Aquest RD estableix els mecanismes per adaptar les diferents titulacions europees al model espanyol, establint el mecanisme d'homologació per establir que titulacions europees puguin accedir a la capacitació professional de fisioterapeuta a Espanya.
  • Aquest RD també estableix els sistemes per adequar els títols espanyols al sistema europeu i que es puguin homologar. Per aquest motiu s'ha creat un sistema anomenat MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) compost per quatre nivells. Els graduats en Fisioteràpia estarien al nivell 2, però s'està treballant per definir en quin nivell se situarien els diplomats. Suposant que finalment fossin equiparats al nivell 2, això no els convertiria en graduats sinó que el que obtindrien és un equiparació a aquest nivell a efectes d'homologació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Per aquest motiu el CGCF insisteix a remarcar que, en el moment actual, els diplomats en Fisioteràpia no seran graduats de manera automàtica per aquest RD, malgrat ambdós tinguin la mateixa capacitació professional per a l'exercici de la Fisioteràpia.

Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona
Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×