Iniciativa per reclamar la requalificació i l’homologació al subgrup A1 per als fisioterapeutes graduats que treballen a l'Administració Pública

Publicada el 13/04/2023

Una reclamació rellevant i recurrent del col·lectiu de fisioterapeutes és l'aplicació del subgrup A1 als fisioterapeutes que treballen a l'Administració Pública, davant del subgrup A2 en què se’ls inclou actualment. Fins a dia d’avui, el títol universitari oficial de diplomatura o de grau en fisioteràpia es troba exclòs de les titulacions exigides per participar en els processos selectius del cos de titulació superior de salut pública de la Generalitat de Catalunya, fet que entenem que resulta clarament discriminatori, motiu pel qual el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es veu en l’obligació de reivindicar el dret al reconeixement de la professió de la fisioteràpia, amb el propòsit que d’ara en endavant la nostra professió experimenti una equiparació real i efectiva amb altres graus universitaris.

Per aquest motiu hem decidit sumar-nos a la iniciativa aprovada a l'Assemblea del 26 de novembre de 2022 del CGCFE, d’emprendre un projecte conjunt i coordinat per facilitar als fisioterapeutes que treballen a l'Administració Pública la presentació d’una reclamació individual, via administrativa i judicial, per a la requalificació i homologació al subgrup A1 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

En una primera fase, podran presentar la seva reclamació individual els i les col·legiades que tinguin el títol de Grau en Fisioteràpia, de manera que la seva consecució pugui obrir la porta a la resta de col·legiats i col·legiades. Si és el teu cas, fes-nos arribar un correu electrònic a professional@fisioterapeutes.cat abans de l’1 de maig de 2023.

En el text que podeu llegir a continuació -que ha estat elaborat pel despatx d’advocats encarregat de gestionar aquest procés- hi trobareu informació relativa a l‘objecte del procés, els requisits per participar-hi i l’abast del mateix.

 

DADES DEL PROCÉS

  • Objecte: La reclamació del reconeixement per als col·legiats graduats que se sumin al  projecte, del dret a la classificació al subgrup A1 i les diferències salarials derivades de l’esmentat reconeixement, que inclourien les corresponents als quatre anys anteriors a la interposició de la reclamació per via administrativa i les que es meritin a partir d'aquell moment.

 

  • Requisits necessaris per participar-hi:

✓ Estar en possessió del Títol Oficial de Grau en Fisioteràpia.

✓ Prestar serveis com a fisioterapeuta a l'Administració Pública (Serveis de Salut…) o haver-los prestat en els darrers quatre anys.

✓ Estar classificat al subgrup A2.

 

  • Abast:

El procés inclourà:

1. Presentació de reclamació per via administrativa.

2. Interposició de recurs contenciós administratiu contra la desestimació expressa o presumpta de la reclamació.

3. Interposició de recurs d'apel·lació contra la sentència desestimatòria o oposició al recurs d'apel·lació formulat per la Administració.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×