L’assemblea aprova la destinació del romanent i els comptes del 2023

Publicada el 25/04/2024

El 24 d’abril va tenir lloc, a Lleida, la 55a Assemblea General del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, l’òrgan sobirà de la nostra entitat.

L’ordre del dia comptava amb els següents punts: informació dels acords adoptats per la Junta de Govern en compliment de l’acord de l’Autoritat Catalana de la Competència de terminació convencional de l’expedient 107/2020; presentació de la Memòria d’activitats del 2023; aprovació de l’estat de comptes del 2023; presentació i aprovació de les propostes de destinació del romanent del 2023, i precs i preguntes.

Va inaugurar la sessió el degà del Col·legi, que va explicar el funcionament de l’acte, agraint l’assistència i participació dels assistents així com al personal i assessories del Col·legi la seva contribució en l’elaboració de la documentació presentada. Va destacar que en els darrers anys el format de les assemblees és híbrid (presencial i online) per facilitar la participació de tothom. Seguidament va donar pas a l’assessor jurídic del Col·legi, Antoni Cudós, qui va informar a l’assemblea dels acords de terminació convencional de l’expedient amb l’ACCO. Els darrer d’aquests compromisos era informar en assemblea a totes les col·legiades i col·legiats de tot el procés i donar compliment als compromisos assolits amb l’ACCO. Va tornar a prendre la paraula el degà per fer un repàs de la Memòria d’activitats del 2023, resumint els principals indicadors de la professió que, al 2023, ha incorporat 813 nous col·legiats i col·legiades; també va destacar la importància de les comissions, seccions territorials, grups de treball, d’interès... així com l’organització de la I Jornada de Doctorands i Recerca, el canvi en el format del DIFT o la realització de la I Jornada de la Catalunya Central.

A continuació, la tresorera del CFC, Marlen Moreno, va presentar l’estat de comptes del 2023, que va tenir un romanent de 70.599,77 euros. El degà va voler destacar que durant el 2023, el Col·legi va oferir gairebé 140.000 euros a ajuts, entre els quals destaquen els més de 8.500 euros destinats a col·legiats o col·legiades que han tingut o adoptat un fill. El Col·legi també ha ofert prop de 20.000 euros en bonificacions, entre les quals destaquen els més de 7.500 euros per a famílies nombroses o monoparentals

Tot seguit va prendre la paraula la secretària del CFC, Sra. Cristina Adillón, que va explicar que es realitzarien dues votacions: una per a l’aprovació de la liquidació dels comptes del 2023, i l’altra per a l’aprovació del destí del romanent.  

Per continuar, va tornar a prendre la paraula el degà i va fer un repàs dels objectius assolits i de les activitats col·legials realitzades al 2023, una photo finish del Col·legi marcada pel treball institucional en defensa els drets de la professió, l’aposta per la formació, i la promoció i divulgació de la fisioteràpia com a eina de salut.

I no només és important que la societat sàpiga què fem, sinó que també cal estar als llocs on es prenen les decisions. En aquest sentit, el degà va destacar la intensa activitat institucional del CFC en aquest 2023, amb la presència del conseller Manel Balcells a la Nit de la Fisioteràpia, reunions amb representants de l’Administració, la participació activa en el disseny del Pla de Rehabilitació de Catalunya...

Tot seguit es va passar a la primera de les votacions: l’aprovació de la liquidació del pressupost del 2023, que va ser aprovat per 52 vots a favor, 6 abstencions i 1 vot en contra. Posteriorment es va votar la destinació del romanent (70.599,77 euros), que es va aprovar per 55 vots a favor i 2 abstencions, i gràcies a això es destinaran 50.599,77 euros a fer difusió de l’activitat física terapèutica i 20.000 euros a projectes de recerca.

Per cloure l’acte, el degà va voler posar de manifest la seva satisfacció pel suport obtingut i per l'àmplia majoria amb la qual es van aprovar tant la liquidació del pressupost del 2023 com el destí del romanent.

En acabar l’assemblea es va realitzar un sorteig on tots els col·legiats i col·legiades assistents optaven a dos xecs regal de 150 euros destinats a formació relacionada amb la fisioteràpia o material/llibres. Felicitats als guanyadors!

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×