A través d'aquest formulari podràs crear un compte de correu amb el domini @fisioterapeutes.org.
Exemple: elmeucorreu@hotmail.com Ha de correspondre amb el que apareix en la teva fitxa de col·legiat. Serveix per validar-te com usuari i poder continuar el procés d'alta d'un nou correu @fisioterapeutes.org. És el compte de correu electrònic personal (Hotmail, Gmail, etc.) on se t'enviarà la contrasenya per accedir al nou correu del Col·legi (@fisioterapeutes.org) creat.
@fisioterapeutes.org
És el nom que li vols donar al compte de correu electrònic que vols donar d'alta amb el domini @fisioterapeutes.org del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
A continuació marca les llistes de distribució a les que vols subscriure't:
Col·legial
(Noticiari, notícies CFC, Revista Científica, Formació, Convocatòries, Club CFC, informació d'última hora, etc.)
Treball
(Ofertes de feina, informació oposicions, voluntariat, etc.)
Seccions
Comissions
Publicitat
(De tercers sobre formació, ofertes productes, descomptes, oci, etc)
(Avantatges i descomptes per als col·legiats)
Newsletter
(Recull de notícies col·legials)
Enviament

De conformitat amb el que estableix el Reglament 679/2016, us informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i formen part d’un tractament amb informació de caràcter personal i audiovisual, necessari per a la prestació dels nostres serveis, sota la responsabilitat del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb domicili al carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona, amb la finalitat d’administrar la documentació del Col·legi en l’àmbit de la Institució, les seves àrees, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió de les dades de què disposa als estaments oficials públics i privats oportuns per a l’acompliment de les seves atribucions. Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals mitjançant un escrit dirigit a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×