En el marc de les polítiques de responsabilitat social existents al Col·legi, la nostra institució segueix atorgant l’ajut per naixement o adopció, una iniciativa de la Junta de Govern que es va començar a oferir prèvia aprovació en l’assemblea col·legial de desembre de 2009 i regulada per la Resolució col·legial 004/2021, de 3 de novembre, que modifica la Resolució 005/2012, de 19 de desembre, per la qual es regula la concessió d’ajuts col·legials per naixement o adopció.

Ja s’ha iniciat el període de sol·licitud per a aquest ajut, gràcies al qual, els col·legiats que tinguin o adoptin un fill tindran la bonificació d’un semestre de la quota col·legial. Poden optar-hi els col·legiats i col·legiades que estiguin al corrent dels seus deures col·legials, en situació d’alta al Col·legi, com a mínim, des de dos semestres anteriors a l’any de la sol·licitud, i que no compleixin cap sanció que els privi dels drets col·legials.

Aquells col·legiats o col·legiades que hagin demanat l’ajut per naixement o adopció dins del 1r semestre, gaudiran d’aquest ajut en la bonificació de la quota del 2n semestre de l’any en curs. Aquells que ho demanin dins del 2n semestre, gaudiran de la bonificació de la quota el 1r semestre de l’any següent. Recordem que per a la sol·licitud d’aquest ajut hi ha un termini establert de 120 dies natural des del naixement i/o adopció.

Per demanar l'ajut cal enviar un correu electrònic al compte bonificacions@fisioterapeutes.cat amb la documentació següent:

- Formulari de sol·licitud d'ajut naixement emplenat i signat

- Còpia DNI

- Còpia del certificat d’inscripció al Registre Civil o, en el seu cas, fotocòpia del Llibre de Família, indistintament

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×