Calendari

Calendari: 20 i 21 d’octubre de 2023

Horari: Divendres, de 12.00 h a 14.15 h i de 15.30 h a 20.00 h; dissabte, de 9.00 h a 14.15 h i de 15.30 h a 20.00 h

Durada: 16,00 hores

Informació general

Organitza: Grups d'Interès Fisioterapeutes del Maresme del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Dirigit a: Fisioterapeutes col·legiats/des

Preu: 150,00€

Mode: Presencial

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1.8 crèdits

Programa

PRESENTACIÓ

La prevalença actual en dolor complex o de llarga evolució està assolint valors que el converteixen en una problemàtica (tant per l'ús de recursos sanitaris com per l'impacte psicosocial que exerceix en la vida del pacient) que bé mereix la inversió, per part dels professionals que es dediquen al seu abordatge, de tots els esforços per buscar totes aquelles alternatives que estiguin a la seva mà.

Es tracta d'atendre les necessitats formatives de caràcter professional que donen sortida a la demanda d'abordatges terapèutics alternatius a la teràpia manual clàssica en 2 àmbits concrets als quals s’hi pot sumar un elevat percentatge de població que el pateix. Aquests dos àmbits són: el dolor esmentat de llarga evolució, complex o crònic, i l'aprenentatge o reaprenentatge motor en qualsevol de les seves versions. La tendència, cada cop més marcada de la inclusió d'abordatges basats en l'exercici terapèutic, obliga els professionals d'aquesta disciplina a conèixer amb més profunditat el funcionament i les bases neurofisiològiques en la tasca de reaprendre o reincorporar el moviment a un segment o segments del cos amb o sense l'agreujant de la condició dolorosa.

El model de la Representació Motora, no només ofereix una línia d'abordatge útil, relativament fàcil en la seva incorporació i de baix cost, també brinda la tan necessària possibilitat d'objectivar i recollir els seus resultats mitjançant eines validades que permeten el seguiment i en justifiquen l'aplicació, així com la seva inclusió en futures línies de recerca.

 

OBJECTIUS

Objectius generals

Obtenir els coneixements necessaris per a la incorporació a la pràctica clínica de les estratègies terapèutiques basades en la Representació Motora i entendre la correcta elecció de les mateixes i dels seus destinataris des del raonament clínic proposat per aquest abordatge a l'àmbit del dolor i l'aprenentatge motor.

 

Objectius específics

  • Entendre la neurofisiologia associada als processos de generació d’imatges de contingut motor.
  • Revisar les eines d'imatge diagnòstica utilitzades en el substrat científic implicat a la IM i OA.
  • Ser capaços de dissenyar protocols de treball adequats i individualitzats al pacient destí en l'estadi on es trobi.
  • Aplicar el contingut teòric après a la pràctica terapèutica en l'àmbit de l'aprenentatge motor.

 

Objectius d'aprenentatge

  • L'objectiu principal és l'aprenentatge en ús d'una nova eina amb prou profunditat per ser capaços de dissenyar, des de la versatilitat de les seves modalitats d'aplicació, un protocol adequat a les necessitats de cada pacient. D'aquí ve la necessitat d'entendre certes bases neurofisiològiques, cosa que obliga a una bona entesa de la funció del moviment en l'ésser humà, així com tot allò que descriu i ajuda a entendre el perfil del pacient amb dolor.
  • En certa manera, es tracta de redescobrir aquests conceptes des de la perspectiva de la seva utilitat terapèutica i aprendre a aplicar-los i a valorar-ne els resultats.

TEMARI

1. PANORAMA I CONTEXTUALITZACIÓ EN FISIOTERÀPIA ACTUAL

1.1. Dolor, postura, control motor i aprenentatge motor

1.2. Paradigmes vigents en dolor i la seva complexitat

1.2.1.    Conceptes bàsics en dolor i sensibilització central

1.2.2.    Record en la seva neuroanatomia i neurofisiologia

1.2.3.    El fenomen de la reorganització cortical

 

2. BASES NEUROFISIOLÒGIQUES DE LA IMATGERIA MOTORA I EL COMPORTAMENT MOTOR DE L’ÉSSER HUMÀ.

2.1. Paradigma de la rotació mental

2.2. IM. Tècnica de representació motora. Tipus de IM

2.3. Equivalència funcional. Correlats entre IM i Execució Motora (EM)

2.4. Com s’aplica la tècnica?

 

3. APRENENTATGE MOTOR OBSERVACIONAL. EINA DE L’ENTORN MENTAL

3.1. Neurofisiologia en l’Aprenentatge Motor (AM). Conceptes clàssics

3.2. El Sistema de Neurones Mirall. El concepte de la predicció motora

3.3. Tècniques de representació motora per l’AM: IM i Observació d’Acció (OA)

3.3.1.    Modalitats terapèutiques. Combinació IM/OA

3.3.2.    Sessions pràctiques. Enregistrament de vídeo

 

4. CONFECCIÓ DE PROTOCOLS. SESSIONS PRÀCTIQUES AMB TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ MOTORA

4.1. Aplicacions generals i específiques. Totes les variables

4.2. Resolució de casos clínics

 

Lloc de realització

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme. Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×