Acord de Junta Permanent. Nous terminis de resolució Convocatòria 2019 d’ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La Junta Permanent, en sessió de 19 de febrer de 2020, després de valorar el nombre i volum dels projectes presentats a la convocatòria 2019 d’ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que ha suposat un augment d’un 53% en relació a la convocatòria 2018, i a fi de poder-ne fer una acurada valoració, ha acordat:

  • Posposar els terminis de resolució de la convocatòria.
  • Comunicar als interessats els nous terminis.

Els terminis de resolució dels ajuts seran:

  • Resolució provisional concessió ajuts recerca: 9 de març de 2020
  • Període d’esmenes d’errors tècnics: del 10 al 24 de març de 2020
  • Resolució definitiva: 14 d’abril de 2020

 

Junta Permanent

Barcelona, 21 de febrer de 2020

 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya fa pública la convocatòria d’ajuts a la recerca 2019.

El pressupost de la present convocatòria és de 46.879,47€ amb el següent desglossament:

  • 16.879,47€ per a la convocatòria de l’any 2019, corresponent a l’1% del pressupost del CFC per a l’exercici 2019.
  • 30.000€ corresponents a la partida extraordinària destinada a ajuts per a la recerca, provinent del romanent de l’exercici 2018, aprovada a l’Assemblea General, del 15 de juny de 2019.

La present convocatòria es regirà per la Resolució 002/2019, de 12 de juliol de 2019, per la qual es regula la concessió d’ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

A continuació podeu consultar la convocatòria i obtenir la documentació necessària per a la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de setembre de 2019 al 7 d'octubre de 2019 (ambdós inclosos).

Documentació a presentar:

Document 1 -  Sol·licitud d’ajut a la investigació

Document 2 – Protocol del projecte (amb el cronograma inclòs sense model estandarditzat si no és un Assaig clínic aleatoritzat):

                    - Assaig clínic aleatoritzat

                    - Estudi observacional

                    - Estudi qualitatiu

                    - Revisions sistemàtiques i metanàlisis

Document 3 -  Cronograma (si és un Assaig clínic aleatoritzat)

Document 4 – Justificació de l’ajut

Document 5 – Model normalitzat de currículum (si no es presenta aquest model, com a mínim hi ha d’haver el contingut sol·licitat)

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2019

Els temes que centraran l'interès del Col·legi aquest 2019 seran:

  • Exercici Terapèutic
  • Fisioteràpia en patologies d’alta prevalença i baixa complexitat
  • Fisioteràpia en Atenció Primària

A continuació podeu consultar els barems que s'utilitzaran per fer la revisió tècnica:

Barem Assaig clínic aleatoritzat

Barem estudis observacionals

Barem estudis qualitatius

Barem revisions sistemàtiques i metaanàlisis

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×