Per poder exercir la professió a l'estranger es pot obtenir el reconeixement del títol mitjançant la Targeta Professional Europea (TPE) per anar a alguns països de la Unió europea. Per la resta de països que no tenen aquesta via acceptada o bé per aquells que no són estats membres de la UE es pot enviar la documentació necessària pel tràmit per correu postal a l'entitat que correspongui homologar els títols estrangers.

La Targeta Professional Europea (TPE) és un procediment electrònic pel qual es pot obtenir el reconeixement de les qualificacions professionals a alguns països de la Unió Europea.   

Mitjançant el registre previ a la plataforma es pot adjuntar tota la documentació necessària per tal de començar amb el procediment. Aquesta via permet una gestió més àgil i econòmica envers la tradicional, per la qual s’han d’enviar tots els documents traduïts oficialment a l’entitat encarregada de gestionar el tràmit d’homologació. 

Es pot fer servir la TPE sempre i quan es vulgui exercir la professió a qualsevol país que formi part de la Unió Europea ja sigui de forma temporal com de forma permanent.

No es tracta de cap targeta física sinó que és un procediment electrònic, pel qual s’obté un certificat en el moment en que s’aprova la sol·licitud de reconeixement.

Dins del web de la Targeta Professional Europea es pot trobar un simulador mitjançant el qual indicant el país d’origen, d’acollida, la professió i el tipus de mobilitat, es pot conèixer la documentació necessària per adjuntar i les taxes a pagar.

En el següent enllaç podràs trobar l’accés per registrar-te a la plataforma i poder adjuntar els documents:

El certificat obtingut és exclusivament per poder exercir al país pel qual s’ha obtingut.

En el mateix web de la targeta professional europea també podràs trobar informació sobre treballar a l’estranger.

També trobareu el contacte de les administracions nacionals per si voleu més informació dels tràmits per algun país en concret.

La documentació general per poder iniciar el tràmit és la següent:

  • DNI
  • Títol de fisioterapeuta o certificat substitutori del títol
  • Acreditació de l’experiència professional
  • Expedient acadèmic
  • Formació complementària
  • Certificat d’antecedents penals ( + informació envers el tràmit: enllaç)
  • Certificat de col·legiació
    • Cal demanar-lo per correu electrònic al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas a sede@consejo-fisioterapia.org  i indicar nom i cognoms, data d'alta al col·legi, número de Col·legiat, col·legi al que es pertany i la situació actual al Col·legi (alta o baixa, i en aquest cas la data de baixa), a més, caldrà adjuntar:

En funció de cada país pot ser que es demanin altres documents.

Per poder iniciar al tràmit d’homologació per països que estan fora de la Unió Europea, s’hauria de gestionar mitjançant l’entitat competent pel tràmit de cada país.

Si necessiteu fer traducció jurada de documents podeu consultar el llistat de traductors jurats del Ministerio de Asuntos Exteriores.

 

Per la resta de països els quals no es pugui obtenir el reconeixement del títol mitjançant la TPE, s'ha d'enviar la documentació necessària pel tràmit a l'entitat competent per homologar el títol.

En funció de cada país pot ser que sigui necessari obtenir prèviament l'acreditació del títol pel Ministerio de Educación i posteriorment enviar la resta de la documentació.

 

 

A data d'avui, tenim constància que el tràmit de reconeixement del títol per exercir a França, no és viable mitjançant la TPE. En aquest cas és necessari tramitar l'acreditació del títol pel Ministerio de Educación. Posteriorment s'ha d'escollir una regió Francesa, i enviar la documentació que sigui necessària per iniciar tràmit.

Informació relativa al Brexit

L’estat actual de la tramitació de l'autorització de exercici al Regne Unit, és el següent:
•  Si et vas registrar abans del 31 de gener de 2020 en la Health & Care Professions Council , no hauràs de realitzar cap tràmits.
•  Si has començat amb el procés de registre en la HCPC , la decisió es podria allargar fins al 31 de Desembre del 2020, sense que el Brexit sigui condicionant.
•  Si no has realitzat el tràmit a partir del 31 de Gener, el registre s'haurà de fer amb la condició d'Estudi Internacional (web).

En cas de dubtes, us recomanem posar-vos en contacte directament amb l'Organisme competent:

Health & Care Professions Council
Tel: +44 (0)300 500 4472
international@hcpc-uk.org


Gener de 2020

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×