Procés d'inscripció al Registre de societats professionals del Col·legi

Cal presentar o enviar per correu electrònic a societatsprofessionals@fisioterapeutes.cat

1. Sol·licitud d'inscripció en el Registre

L'imprès de sol·licitud es pot obtenir a través de la pàgina web www.fisioterapeutes.cat o sol·licitant-lo prèviament a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. En aquesta sol·licitud hi consten les dades que exposen els articles 7.2 i 8.2 de la Llei 2/2007 de 15 de març de Societats Professionals.

Sol·licitud d'inscripció/modificació en el Registre de Societats Professionals

2. Fotocòpia de l'Escriptura Pública inscrita en el Registre Mercantil

En l'Escriptura Pública hi ha de constar la identificació dels atorgants, especificant si són o no socis professionals; el col·legi professional a què pertanyen els atorgants i el seu número de col·legiat que cal acreditar mitjançant el certificat col·legial actual que evidenciï la seva habilitació professional; l'activitat o activitats professionals que constitueixen l'objecte social i la identificació de les persones que s'encarreguin de l'administració i representació de la Societat, manifestant la condició de soci professional o no de cadascuna d'elles.

L'Escriptura Pública ha de constar inscrita en el Registre Mercantil.

3. Fotocòpia del DNI dels socis professionals, no professionals i administradors

4. Fotocòpia de la contractació de la Pòlissa de Responsabilitat Civil de la Societat Professional

Només en el cas que els socis professionals no pertanyin exclusivament al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Targeta Alfa

5. Comprovant pagament de la taxa d'inscripció en el Registre de Societats Professionals del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La quota d'inscripció serà de 40 euros i s'ha d'abonar a través de pagament en targeta de crèdit, transferència o ingrés al compte bancari del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Aquesta informació es pot trobar en la mateixa Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Societats Professionals.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×