Tots els acords de Juntes de Govern i Assembles Generals, disponibles al Portal de Transparència del CFC

Publicada el 17/07/2019

La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha decidit publicar periòdicament, al Portal de Transparència allotjat a la pàgina web del CFC, tots els acords que sorgeixin tant de les dues Assembles Generals que es fan anualment com de les Juntes de Govern que es fan cada mes.

El degà, Ramon Aiguadé i el secretari, Daniel Jiménez, manifesten que amb aquesta iniciativa “es reafirma la nostra aposta per la transparència i la proximitat amb els col·legiats i les col·legiades”.

Al Portal de Transparència del CFC hi ha disponible tota la documentació rellevant de caràcter institucional, econòmic i estadístic, així com l’organigrama col·legial, a l’abast de qualsevol que desitgi consultar-la. I des d’ara, també hi haurà disponibles els acords aprovats a les Assembles i les Juntes de Govern.

Aquesta iniciativa s’empara en el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (publicada al DOGC núm. 6780 del 31 de desembre de 2014), que té per objectius incrementar i reforçar la transparència en l’activitat pública, reconèixer i garantir l’accés a la informació, i establir les obligacions de bon govern que han d’acomplir els responsables públics, així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×