Novetats en relació als ERTOs i als ajuts per als autònoms

Publicada el 03/07/2020

Gràcies a un acord entre el Govern i agents socials s'ha aprovat, mitjançant decret llei, noves mesures per a empreses, treballadors per compte aliè i autònoms fins al proper 30 de setembre.

En relació als ERTOs

L'acord prorroga fins al 30 de setembre els ERTOs aprovats durant l'estat d'alarma. Es poden acollir a aquesta pròrroga les empreses que encara no hagin tornat a l'activitat i les que es vegin obligades a tancar de nou per culpa d'un rebrot que, no només podran acollir-se a un ERTO de força major sinó que tindran una exempció de quotes del 80% si la seva plantilla és inferior a 50 treballadors, o del 60% si tenen més de 50 empleats.

Quines altres empreses podran tenir exempcions?

  • A les empreses que es trobin encara en un ERTO de força major total se'ls aplicarà una exempció en les cotitzacions empresarials del 70% al juliol, del 60% a l'agost i del 35% al ​​setembre, en el cas d'empreses amb menys de 50 treballadors. Les que tinguin més de 50 treballadors, l'exempció serà del 50% al juliol, del 40% a l'agost i del 25% al ​​setembre.
  • També tindran exempcions les empreses en ERTO parcial. Si tenen menys de 50 treballadors arribarien al 60% per als empleats que hagin tornat a l'activitat i al 35% pels que segueixin a l’ERTO, mentre que per a les de més de 50 treballadors serien del 40% per cada empleat que es reincorporés al seu lloc i del 25% pel que continués en ERTO.
  • Les que hagin fet un ERTO per causes objectives (tècniques, organitzatives, econòmiques i de producció) tindran exempcions de quotes per primera vegada.

Totes aquestes empreses han de tenir en compte que no poden fer hores extres ni externalitzar activitats ni fer nous contractes, només podran fer-ho, previ avís als representants legals dels treballadors, si els seus empleats no poden, per causes justificades, realitzar les funcions encomanades.

L'acord recull el compromís de manteniment de l'ocupació de sis mesos a les empreses que realitzin expedients per causes objectives. Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les exoneracions de cotitzacions associades a aquests ERTOs, el termini de sis mesos en què estaran obligades a mantenir l'ocupació es computa a partir de l'entrada en vigor del nou decret.

El decret llei també recull que no es podran fer acomiadaments per causa objectiva ni suspendre contractes temporals fins al 30 de setembre, data fins a la qual també es mantindran les prestacions per desocupació associades als ERTOs, excepte les dels treballadors fixos discontinus, que es prolongaran fins al 31 de desembre.

Pel que fa als autònoms

El Govern ha establert noves exoneracions en les cotitzacions socials per als autònoms beneficiaris de la prestació extraordinària fins al 30 de juny. En concret, no hauran de pagar les cotitzacions socials del mes de juliol i tindran una exoneració del 50% a l'agost i del 25% al ​​setembre.

Aquells que la seva activitat encara segueixi molt afectada pels efectes de la pandèmia, podran accedir a la prestació per cessament d'activitat ordinari si la seva facturació en el tercer trimestre és un 75% més baixa que la del mateix període de l'any passat, sempre que els seus rendiments nets en el període no superin la quantitat de 5.818,75 euros.

Per accedir a aquesta prestació ordinària compatible amb l'activitat no cal esperar que acabi el trimestre, es pot sol·licitar en qualsevol moment, però s’ha de tramitar abans del 15 de juliol per cobrar-la des de l’1 de juliol, si no es cobrarà a partir de la data de sol·licitud. Posteriorment es realitzarà una verificació de l'acompliment dels requisits. Els autònoms tenen la possibilitat de renunciar a la prestació durant aquests tres mesos si veuen recuperada la seva activitat.

Pel que fa a les mesures de suport als treballadors autònoms, els nostres assessors han elaborat un document que recull, de forma sintètica, les novetats més significatives. Podeu consultar-lo aquí.

La Seguretat Social ha elaborat també un enllaç on podeu trobar preguntes i respostes sobre aquests nous ajuts per a autònoms.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×