Relaxació de les mesures que afecten l'activitat de la fisioteràpia

Publicada el 20/10/2021

Després de la publicació de la Resolució SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, s’han modificat algunes de les restriccions que limitaven l’exercici de la professió.

Així doncs, es pot dur a terme la prestació de serveis que impliqui un contacte personal proper sempre que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels EPIs adequats al nivell de risc. Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta.

En les instal·lacions i els equipaments esportius s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 2 de la Resolució.

Tot i això, el Col·legi insisteix, una vegada més, en la importància de continuar essent molt curosos amb les mesures de protecció, seguretat i higiene necessàries, atès que vèncer la pandèmia és responsabilitat de tothom.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×