L’assemblea aprova per unanimitat els comptes del 2020 i decideix repartir a parts iguals el destí del resultat entre totes les propostes presentades a l’enquesta

Publicada el 08/06/2021

El 4 de juny va tenir lloc la 49a Assemblea General Ordinària del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), l’òrgan sobirà de la nostra entitat.

L’acte va començar puntualment a les 19.00 h amb la benvinguda del degà del Col·legi, Ramon Aiguadé. L’ordre del dia comptava amb els següents punts: presentació de la Memòria d’activitats del 2020, aprovació de l’estat de comptes del 2020, presentació i aprovació de les propostes de destinació del resultat del 2020, i precs i preguntes. Com a novetat i per aconseguir que el transcurs de l’assemblea fos més àgil, fomentar la participació i deixar més espai de temps per al debat, previ a l’assemblea es va enviar a tots els assistents dos vídeos: la presentació de la Memòria d’activitats del 2020 (primer punt de l’ordre del dia) i la presentació de l’estat de comptes col·legials corresponent al 2020 (segon punt), aspecte que va complir amb l’objectiu previst i vam poder dedicar la trobada a compartir opinions i debatre amb l’únic objectiu que la Fisioteràpia i les i els fisioterapeutes fossin els màxims  beneficiats.

Va inaugurar la sessió el degà del Col·legi, fent un repàs de la Memòria d’activitats del 2020, resumint els principals indicadors de la professió que, al 2020, ha vist augmentat el nombre de col·legiats i col·legiades en 692.

Destacar que del total de professionals, un 63,5% són dones i gairebé dos terços del total estan entre els 21 i els 39 anys, dada que mostra la joventut de gran part del col·lectiu. Per especialment rellevant, indicar que durant el 2020 les assessories col·legials, van gestionar 4.095 consultes, 2.181 consultes més que l’any anterior, increment directament relacionat amb els efectes que la pandèmia i l’estat d’alarma han tingut sobre el nostre col·lectiu, motiu pel qual el Col·legi va posar en marxa diverses accions per fer costat als col·legiats i fer de la solidaritat un principi bàsic del nostre col·lectiu. Aquestes ajudes es van concretar en ajuts a autònoms, a col·legiades i col·legiats en situació d’emergència, i en exempcions pagament fracció quota 2n semestre del 2020.

El degà va aprofitar també per destacar l’activitat institucional del Col·legi aquest 2020, centrada en aconseguir més presència de la Fisioteràpia en l’àmbit públic i, en especial a Primària, aspecte que es va tractar a la compareixença del degà al Parlament davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques (CERSE). Altres relacions interessants han estat amb l’AECC, amb la qual s’ha signat un conveni per oferir tractaments de fisioteràpia a persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya; i la recepció del CFC al Parlament amb motiu del 30è aniversari de la nostra institució.

A continuació el secretari del Col·legi, Daniel Jiménez, va presentar les propostes de destinació del resultat positiu del 2020, concretament 107.793,19 euros. Després de fer una enquesta en què 258 col·legiades i col·legiats van votar per decidir el destí d’aquest benefici, i que els resultats fossin bastant ajustats entre les quatre propostes, la Junta de Govern va proposar repartir aquest import a parts iguals entre ajuts a la formació continuada, el desenvolupament d’eines telemàtiques d’accés per als col·legiats i col·legiades, ajuts a la innovació en Fisioteràpia i a una campanya de divulgació de la professió consistent a fer publicitat a marquesines d’autobusos a les quatre províncies. Cadascuna d’aquestes propostes rebrà un total de 26.948,3 euros, perquè juntament amb els comptes del 2020, va ser sotmès a votació per part de l’assemblea i va ser aprovat per unanimitat.

Tal com us vàrem informar, en acabar l’assemblea estava previst realitzar un sorteig on tots els col·legiats i col·legiades assistents optaven a l’obsequi de tres xecs regal destinats a formació en l’àmbit de la Fisioteràpia. Felicitats als guanyadors i guanyadores!

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×