Obligatorietat de l’ús de la mascareta en l’exercici de la fisioteràpia

Publicada el 20/04/2022

Com ja us havíem comunicat fa uns dies, després de dos anys de pandèmia, sembla ser que iniciem un retorn progressiu a la normalitat. Avui, 20 d’abril, s’ha publicat el RD 286/2022 pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en espais interiors. En relació a la nostra activitat laboral, d’aquest Reial Decret se’n desprèn que serà obligatòria per a les persones majors de 6 anys en els següents supòsits:

  • En els centres, serveis i establiments sanitaris públics i privats, tant per als treballadors, visitants així com per als pacients. Els únics que no l’hauran de portar seran els pacients ingressats quan estiguin a la seva habitació.
  • En els centres sociosanitaris, tant els treballadors com els visitants quan estiguin en zones compartides.
  • Pel que fa a les activitats d’exercici físic de caràcter grupal, en principi, al realitzar-se en centres sanitaris, el Reial Decret no preveu cap excepció i, per tant, serà obligatori l’ús de la mascareta. Atès que als gimnasos i centres esportius o escoles de ball no s’obliga a utilitzar la mascareta i, per tant, davant la manca de concreció de la norma, quedarà a criteri del titular del centre i en base al seu sentit comú, l’ús o no de la mascareta per part dels usuaris.

D’acord amb el mateix Reial Decret, l’obligatorietat de l’ús de la mascareta exposada en els punts anteriors no serà aplicable a persones que tinguin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria pugui empitjorar amb l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia suficient per treure-se-la o bé tinguin alteracions de conducta que facin impossible el seu ús.

Cal destacar que en el cas que una empresa o el seu servei de prevenció de riscos laborals decideixi que fer obligatori l’ús de la mascareta, els seus treballadors i visitants l’hauran de portar. D’altra banda, si una empresa decideix que el seu ús no és obligatori, els seus treballadors podran portar-la si ho consideren oportú sense poder ser sancionats per aquest motiu.

Finalment, destacar que el RD recomana un ús responsable de la mascareta en els espais tancats d’ús públic en els quals les persones hi estiguin un temps prolongat, així com en esdeveniments multitudinaris i per a persones amb una salut vulnerable.

Descarrega cartell en diferents idiomes per utilitzar al teu centre.

Model 1

Model 2

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×