El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya té un nou codi deontològic

Publicada el 30/05/2023

Finalment, i després de passar per tots els tràmits legals pertinents, el Col·legi estrena el codi deontològic que va ser aprovat per unanimitat a l’assemblea extraordinària del 30 de juny de 2022. El nostre nou codi deontològic ha estat publicat al DOGC amb data de 24 de maig mitjançant la Resolució JUS/1689/2023, de 16 de maig.

El Col·legi va decidir d’actualitzar el codi deontològic per adaptar la professió a un món canviant i dotar-la de recursos que li permetin enfrontar-se als reptes amb què es troba  en la pràctica assistencial. L’actualització era una oportunitat per revisar com hem d’abordar els canvis que es donen en una societat cada vegada més dinàmica i globalitzada i aportar millores que imprimeixin qualitat a la nostra tasca diària.

Els canvis més significatius d’aquest nou codi respecte de l’anterior es concreten en:

En referència als aspectes generals, s’incorporen l’àmbit sociosanitari i el moviment corporal humà en la definició de ‘Fisioteràpia’. Per primera vegada s'insta les i els fisioterapeutes a tenir en compte les consideracions particulars de cada sexe i edat de les persones usuàries en l’acte fisioterapèutic així com a donar valor a la diversitat cultural i els factors socials com a determinants de salut. A més, es recomana fer un ús responsable de les xarxes socials.

Pel que fa a les relacions amb les persones usuàries, s’insta el col·lectiu a promoure l’ús de tecnologies digitals per permetre la prestació d'una atenció accessible i oportuna i sempre buscant l’excel·lència i l’evidència en la seva actuació, respectant l’autonomia de / de la pacient. A més, se’ls demana tenir una especial vigilància sobre el límits professionals davant de possibles situacions d’assetjament sexual.

Pel que fa a les relacions amb companys i companyes de professió destaca la inclusió del tema del plagi total o parcial entre companys, professorat i estudiants. I amb les relacions dels fisioterapeutes amb altres professionals de la sanitat i d’altres professions així com amb els organismes professionals, destaca el canvi del concepte de ‘prescripció’ a ‘derivació’, en el primer cas, i l’acceptació dels arbitratges col·legials a què hagin estat sotmeses les persones col·legiades, en el segon.

Pel que fa a l’exercici professional es demana al col·lectiu d’estar actualitzat en les seves competències professionals, que l’atenció biopsicosocial sigui la seva base d’actuació i que es regeixin pel mètode científic i la Fisioteràpia Basada en l’Evidència (evidència científica, evidència clínica i el pacte amb la persona usuària).

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.×